Disclaimer

Salland streeft naar een optimale bereikbaarheid van deze website en de via deze website aangeboden diensten. Deze website werkt optimaal binnen Internet Explorer.

Correct en actueel

Salland doet zijn best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en actueel is. Toch kan het zijn dat bepaalde informatie niet meer actueel of niet meer juist is. Bezoekers van de website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie op deze website.

In geen geval is Salland aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Ook kan Salland geen aansprakelijkheid aanvaarden als er sprake is van storingen of onderbrekingen. Of bij fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Salland accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen, waaronder websites met medische informatie, of die verwijzen naar deze website.

Deze website valt onder het auteursrecht van Salland. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland niet toegestaan.

Salland kan niet garanderen dat naar ons verstuurde e-mails of andere digitale berichten op tijd worden ontvangen en verwerkt. We accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van digitale berichten.

Op overeenkomsten met Salland zijn de geldende verzekeringsreglementen en algemene voorwaarden van toepassing. Bij afwijking tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website is de tekst van de gedrukte versie bindend. Salland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verschillen.

Salland behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen.

Salland is een handelsnaam van:

Salland Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)
Salland Aanvullende Verzekeringen N.V. (KvK 08147954)