zorgpolis salland zorgverzekeringen

 

Zorgpolis van Salland Zorgverzekeringen

De zorgverzekering van Salland Zorgverzekeringen is een provinciale polis. In het kort betekent dit dat onze zorgverzekering beschikbaar is voor iedereen die in Overijssel, Gelderland of het buitenland woont en verzekeringsplichtig is.

Naturapolis

Een naturapolis geeft u recht op zorg die valt onder de dekking van onze verzekeringsvoorwaarden. Wij zijn verplicht om u de zorg te verlenen, maar dit doen wij niet zelf. Wij hebben hiervoor contracten gesloten met zorgaanbieders, waaruit u de zorgverlener kiest die u wilt. Deze zorgaanbieder verleent u de zorg en stuurt ons de rekening.

 

Door het maken van afspraken met zorgaanbieders is de premie van een naturapolis vaak lager dan die van een restitutiepolis.

Basisverzekering

Verreweg de meeste zorg uit onze basisverzekering krijgt u op basis van natura.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis heeft u recht op vergoeding van de kosten van zorg. Wij zijn verplicht om u de kosten van de zorg te vergoeden, die vallen onder de dekking van onze verzekeringsvoorwaarden. U krijgt de rekening van de zorgaanbieder en dient deze bij ons in. Deze nota vergoeden wij conform de verzekeringsvoorwaarden. Let op: ook een restitutiepolis kan vormen van gecontracteerde zorg bieden, waarbij de zorgverlener de rekening direct naar ons stuurt.

 

Aanvullende (tandarts)verzekeringen

Het grootste deel van de dekking van onze aanvullende (tandarts)verzekeringen is gebaseerd op restitutie. Het kraampakket en hulp van de alarmcentrale vallen onder zorg in natura vanuit de aanvullende verzekeringen. Lees meer over het afsluiten van een aparte tandartsverzekering.

Keuzevrijheid

Voor zorg uit de basisverzekering kunt u bij 100% van de huisartsen en ziekenhuizen terecht. Ook hebben wij hiervoor afspraken gemaakt met heel veel overige zorgverleners bij u in de buurt. Binnen de regio Salland is dit zelfs 90%! U heeft bij ons dus veel keuzevrijheid als het om zorgverleners gaat. Wel hanteren wij maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Per zorgsoort is dit tarief 90% van het gemiddelde tarief (m.u.v. Wijkverpleging: 65%) dat gecontracteerde zorgverleners hanteren voor die bepaalde zorgsoort. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat die een hoger tarief hanteert dan ons maximumtarief, dan betaalt u het verschil zelf. Bekijk de lijsten met maximumtarieven voor ongecontracteerde zorg.

 

Let op: alle zorgaanbieders moeten door ons zijn toegelaten om voor vergoeding van de kosten van zorg in aanmerking te komen. In de verzekeringsvoorwaarden (pdf) staat per zorgvorm welke zorgaanbieders de zorg mogen verlenen.

 

Met onze zorgzoeker vindt u alle zorgaanbieders bij u in de buurt. Daar kunt u ook direct zien óf en voor welke behandelingen zij gecontracteerd zijn. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze medewerkers helpen u graag verder.