Vragen wachtlijstbemiddeling

Met een zorgverzekering van Salland kunt u rekenen op wachtlijstbemiddeling wanneer dit nodig is. Wilt u meer weten over wachtlijstbemiddeling? Hieronder vindt u extra informatie en de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Met een zorgverzekering van Salland kunt u rekenen op wachtlijstbemiddeling wanneer dit nodig is. Wilt u meer weten over wachtlijstbemiddeling? Hieronder vindt u extra informatie en de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat is wachtlijstbemiddeling?

Wanneer u zorg nodig heeft, wilt u natuurlijk snel geholpen worden. Moet u bij een zorgverlener of ziekenhuis lang wachten, dan kijken wij of het ergens anders sneller kan. Dit heet wachtlijstbemiddeling. 


Veelgestelde vragen

Wat is een acceptabele wachttijd voor medische zorg?

De overheid heeft samen met verzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenbelangenverenigingen wachttijden vastgelegd voor geneeskundige zorg die geen haast heeft. Hieronder ziet u de normen die momenteel gelden als acceptabele wachttijden:

  • Ziekenhuis of specialist: maximaal vier weken.
  • Diagnostiek of indicatiestelling: maximaal vier weken.
  • Poliklinische behandeling: maximaal zes weken.
  • Opname: maximaal zeven weken.

Valt uw wachttijd binnen de normen, maar vindt u toch dat er redenen zijn om in aanmerking te komen voor wachtlijstbemiddeling? Vul dan ons aanvraagformulier zorgbemiddeling in. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen.

Hoe werkt wachtlijstbemiddeling?

Wanneer u wachtlijstbemiddeling bij ons aanvraagt, dan kunnen wij u geen voorrang geven in het ziekenhuis waar u nu op de wachtlijst staat. De huisarts of specialist bepaalt namelijk altijd hoe snel u aan de beurt kunt zijn bij een behandeling of onderzoek.

De medewerker van ZorgAdvies zoekt bij wachtlijstbemiddeling naar een ander ziekenhuis waar u sneller terecht kunt. Het kan gebeuren dat wachtlijstbemiddeling om bepaalde medische redenen niet mogelijk is. In dat geval kunnen wij u geen andere behandeling of onderzoek bieden waarbij u sneller aan de beurt bent.

Vul het aanvraagformulier zorgbemiddeling in om u aan te melden voor wachtlijstbemiddeling. Na ontvangst krijgt u binnen vijf werkdagen een reactie van een medewerker van ZorgAdvies. De medewerker bekijkt eerst uw situatie en uw wensen. Wanneer het mogelijk is, krijgt u direct een andere zorgverlener aangeboden waarbij u sneller aan de beurt bent. Kost het zoeken naar een goede oplossing meer tijd, dan krijgt u hierover bericht.

Wat kan Salland ZorgAdvies voor mij betekenen?
Salland ZorgAdvies zoekt en informeert u over wachttijden van verschillende soorten behandelingen door met ziekenhuizen te bellen. In overleg met u wordt een afspraak gemaakt.
Hoe kan ik Salland ZorgAdvies bereiken?

Voor een goede bemiddeling is het belangrijk dat wij voldoende gegevens hebben. Vult u het aanvraagformulier zorgbemiddeling daarom volledig in.

U kunt ook bellen voor wachtlijstbemiddeling. Bel met de zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Wat zijn de gevolgen van wachtlijstbemiddeling?

Bij wachtlijstbemiddeling wordt gezocht naar een mogelijkheid om in een ander ziekenhuis behandeld te worden dan waar u nu in behandeling bent.

Gaat het om een opname, dan vindt er altijd eerst een afspraak plaats met een specialist in het andere ziekenhuis. Deze specialist neemt niet automatisch het behandelingsadvies over van het ziekenhuis waar u nu op de wachtlijst staat. Ook kan het zijn dat bepaalde behandelingen niet in elk ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden.

Kiest u voor een ander ziekenhuis, dan bent u voor alle onderzoeken, behandelingen, nazorg en eventuele complicaties aangewezen op dat andere ziekenhuis. U kunt voor dezelfde aandoening niet meer terecht in het ziekenhuis waar u nu onder behandeling bent.

Voor welke behandelingen kunnen jullie bemiddelen?

De medewerker van ZorgAdvies informeert en bemiddelt voor alle behandelingen waarbij u te maken krijgt met wachttijden, zoals:

  • opname in het ziekenhuis;
  • dagbehandeling in het ziekenhuis;
  • toegangstijd polikliniek;
  • poliklinische behandeling;
  • diagnostisch onderzoek.

De medewerker bemiddelt ook voor kraamzorg (telefoon (0570) 68 74 70, keuze 3).

Voor informatie over wachtlijsten van verpleeg- en verzorgingshuizen kunt u terecht bij het Zorgkantoor in uw regio.

Wat zijn de mogelijkheden van zorgbemiddeling in het buitenland?

Ons doel is om u zo dicht mogelijk bij huis te helpen. Meestal lukt dit in een Nederlands ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum waar wij een contract mee hebben. Wanneer er geen andere mogelijkheid in Nederland is, dan kunt u gebruikmaken van een ziekenhuis in het buitenland. Voor behandelingen in het buitenland heeft u altijd vooraf schriftelijk toestemming van ons nodig, vraag dat eerst bij ons aan.

Wie komt in aanmerking voor wachtlijstbemiddeling?
Wanneer er sprake is van een onacceptabele wachttijd in een ziekenhuis, dan komt u in aanmerking voor onze gratis service wachtlijstbemiddeling. Vul het aanvraagformulier zorgbemiddeling in om u aan te melden voor wachtlijstbemiddeling. Na ontvangst krijgt u binnen drie werkdagen een reactie van een medewerker van ZorgAdvies.