DBC Zorgproducten

Antwoord op veelgestelde vragen
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Antwoord op veelgestelde vragen

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is een term die alle verrichtingen en activiteiten die door een patiënt worden ondergaan in een ziekenhuis bij een bepaalde diagnose weergeeft. Soms komt het voor dat u een hogere rekening krijgt dan u had verwacht. Dat komt vaak door zo’n DBC. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over DBC’s.

Staat uw vraag over DBC's er niet bij? Stuur dan uw vraag via het online contactformulier.

Veelgestelde vragen

Wat is een DBC-zorgproduct?

De term DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle.

De factuur voor ziekenhuishulp wordt opgesteld op basis van de vergoedingen die voor een bepaald DBC-zorgproduct zijn vastgesteld. Er wordt niet gekeken hoeveel zorg u precies heeft gehad, maar hoeveel zorg gemiddeld bij zo’n behandeling gegeven wordt. Voor een DBC-zorgproduct geldt dus een vast bedrag. In sommige gevallen is zo’n vergoeding te hoog (u bent bijvoorbeeld korter dan gemiddeld bij een specialist geweest), maar in andere gevallen te laag (uw behandeling kostte bijvoorbeeld meer tijd dan normaal).

Waarom wordt er gebruik gemaakt van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s)?
DBC’s worden gebruikt, omdat de overheid marktwerking in de gezondheidszorg wil stimuleren. Doordat DBC’s transparantie over behandelingen en kosten bevorderen, kunnen patiënten en verzekerden bewuster kiezen voor zorg.
Welke instellingen werken met Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s)?

Dat zijn de volgende instellingen:

  • Ziekenhuizen
  • Zelfstandige Behandel Centra
  • Privéklinieken
  • Zelfstandig gevestigde medisch specialisten
  • Gespecialiseerde GGZ (tot en met 2021)
  • Revalidatiecentra
Ik heb verschillende vragen over een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) of een DOT (DBC op weg naar Transparantie). Waar kan ik hiermee terecht?
U kunt terecht bij ons via (0570) 68 74 84 of info@salland.nl. U kunt ook uw zorgaanbieder om informatie vragen.
Het ziekenhuis geeft een andere begindatum van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) op dan de datum van mijn eerste consult. Hoe kan dat?
De openingsdatum is de datum waarop de eerste (directe of indirecte) patiëntgebonden activiteit plaatsvindt. Alleen bij vervolg-dbc’s is de openingsdatum niet gelijk aan de datum van het eerste contact, maar de dag na sluiten van de voorgaande dbc.
Wanneer wordt een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) geopend en hoe lang is deze geldig?

Het eerste contact met uw zorgaanbieder is het moment dat een DBC start. Als de behandeling is afgerond, kan de arts de DBC afsluiten. Een DBC is maximaal 120 dagen geldig. Soms wordt een DBC eerder afgesloten. Zo geldt voor een operatie een termijn van 42 dagen en voor een poliklinische behandeling zonder operatie een termijn van 90 dagen na opening van de DBC. Na het sluiten van de DBC wordt de factuur opgemaakt en verzonden.

Let op: als uw behandeling nog niet is afgelopen op het moment dat de DBC-periode is verstreken, dan wordt er een vervolg-DBC geopend. Als de startdatum van deze vervolg-DBC in een ander jaar valt dan de oorspronkelijke DBC, dan krijgt u van beide jaren een factuur voor het verplicht eigen risico. Wij rekenen het verplicht eigen risico namelijk toe aan het jaar waarin de DBC is gestart. Dit geldt ook voor een ‘operatie-DBC’ van 42 dagen. Vindt de vervolgafspraak langer dan 42 dagen na de operatie plaats en valt deze in een ander jaar? Dan moet u voor twee jaren eigen risico betalen.

Waarom krijg ik de ziekenhuisfactuur zo laat?
Pas na het sluiten van de DBC wordt de factuur opgemaakt en verzonden. Duurt uw behandeling langer dan een jaar? Dan krijgt u pas na één tot anderhalf jaar een factuur.
Als ik van het ene ziekenhuis wordt doorgestuurd naar een ander ziekenhuis, mogen ze dan een factuur sturen voor twee volledige Diagnose Behandelings Combinaties (DBC)?
Ja, dat mag. Afhankelijk van de zorg die u in het eerste ziekenhuis al heeft gehad, wordt een andere DBC geopend voor het tweede ziekenhuis. Meestal zijn dit niet twee dezelfde DBC’s.