Schade door ongeval

Heeft u thuis, in het verkeer of op het werk een ongeval gehad? En moest u medisch behandeld worden?

Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval, dan proberen wij de medische kosten op de tegenpartij te verhalen. U kunt zelf geen medische kosten op de tegenpartij verhalen, behalve die kosten die voor uw eigen rekening komen. Hierbij kunt u denken aan medische kosten die niet vanuit uw zorgverzekering worden vergoed. Ook het verplicht of vrijwillig eigen risico blijft voor uw eigen rekening. Daarom kunt u de kosten van het eigen risico ook proberen te verhalen op de tegenpartij. Wij kunnen dat niet.

Heeft u schade door een ongeval gehad? Geef dit dan aan ons door via het schadeformulier. Wij geven direct een globale indicatie of wij of uzelf misschien schade bij een andere partij kunnen verhalen.

Verhaalservice

Bij ongevallen waar een ander (mede)aansprakelijk voor is, is het in veel gevallen mogelijk (een gedeelte van) de schade te verhalen op de verzekeringsmaatschappij van die ander. Met name voetgangers en fietsers kunnen, ook als het ongeval vooral aan hen te wijten is, nog een gedeelte van de schade vorderen. Wanneer u geen belangenbehartiger hebt, kan Salland Zorgverzekeringen u geheel vrijblijvend in contact brengen met een onafhankelijke letselschadebehandelaar voor een gratis eerste advies. Deze kan u bijstaan in het verhalen van uw kosten. Wilt u gebruik maken van onze Verhaalservice? Geef dit dan aan via het schadeformulier.

Welke schade wilt u melden?