Schade door ongeval

Heeft u thuis, in het verkeer of op het werk een ongeval gehad? En moest u medisch behandeld worden?

Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval, dan proberen wij de medische kosten op de tegenpartij te verhalen. U kunt zelf geen medische kosten op de tegenpartij verhalen, behalve die kosten die voor uw eigen rekening komen. Hierbij kunt u denken aan medische kosten die niet vanuit uw zorgverzekering worden vergoed. Ook het verplicht of vrijwillig eigen risico blijft voor uw eigen rekening. Daarom kunt u de kosten van het eigen risico ook proberen te verhalen op de tegenpartij. Wij kunnen dat niet.

 

Heeft u schade door een ongeval gehad? Geef dit dan aan ons door via het schadeformulier. Wij geven direct een globale indicatie of wij of uzelf misschien schade bij een andere partij kunnen verhalen.

Verhaalservice

Bij ongevallen waar een ander (mede)aansprakelijk voor is, is het in veel gevallen mogelijk (een gedeelte van) de schade te verhalen op de verzekeringsmaatschappij van die ander. Met name voetgangers en fietsers kunnen, ook als het ongeval vooral aan hen te wijten is, nog een gedeelte van de schade vorderen. Wanneer u geen belangenbehartiger hebt, kan Salland Zorgverzekeringen u geheel vrijblijvend in contact brengen met een onafhankelijke letselschadebehandelaar voor een gratis eerste advies. Deze kan u bijstaan in het verhalen van uw kosten. Wilt u gebruik maken van onze Verhaalservice? Geef dit dan aan via het schadeformulier.

Welke schade wilt u melden?

Bij sport- en spelongevallen is verhaal van schade slechts in enkele gevallen mogelijk. Dit geldt voor zowel het slachtoffer als voor de zorgverzekeraar. Vul het schade door ongeval formulier in. U krijgt dan een aanvullend vragenformulier thuisgestuurd. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen of het verhaal van medische kosten door Salland verzekeringen op de tegenpartij mogelijk is.

Bij verkeersongevallen is verhaal van schade vaak mogelijk. Vul het schade door ongeval formulier in. U krijgt dan een vragenformulier over uw ongeval thuisgestuurd. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen of het verhaal van medische kosten door Salland verzekeringen op de tegenpartij mogelijk is.

 

Daarnaast zijn er voor u ook vaak mogelijkheden tot het verhalen van schade. Zeker wanneer u als voetganger of fietser het slachtoffer van een verkeersongeval bent geworden.

Bij bedrijfsongevallen is verhaal van schade voor een zorgverzekeraar slechts in enkele gevallen mogelijk. Vul het schade door ongeval formulier in. U krijgt dan een speciaal vragenformulier over uw ongeval thuisgestuurd. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen of het verhaal van medische kosten door Salland verzekeringen op de tegenpartij mogelijk is.

 

Voor werknemers die het slachtoffer zijn geworden van een bedrijfsongeval zijn er vaak meer mogelijkheden tot verhaal van schade.

Bij mishandeling en geweldpleging is verhaal door Salland verzekeringen in de praktijk niet mogelijk. U kunt bij het verhalen van uw schade ondersteuning krijgen van het Bureau Slachtofferhulp. Onderstaand vindt u de contactgegevens.

 

Slachtofferhulp Nederland
Pallas Athenedreef 27
3561 PE Utrecht

 

Postbus 14208
3508 SH Utrecht

 

Tel: (030) 234 01 16
Fax: (030) 231 76 55

 

E-mail: info@slachtofferhulp.nl
Internet: Lokaal Bureau Slachtofferhulp
Regio Twente/Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 1003
7301 BG Apeldoorn
Tel: 0900 01 01 (lokaal tarief)

Bij een ongeval thuis dat door eigen toedoen is ontstaan, is verhaal niet mogelijk.

Wij moeten uw melding eerst beoordelen om te kunnen bepalen of verhaal mogelijk is. Vul het schade door ongeval formulier in. U krijgt dan een vragenformulier over uw ongeval thuisgestuurd. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen of het verhaal van medische kosten door Salland verzekeringen op de tegenpartij mogelijk is.