Voorwaarden gespreid betalen verplicht eigen risico

Verplicht eigen risico in termijnen betalen
Alle informatie over betalen
Gezin wandelt
Gezin wandelt
Verplicht eigen risico in termijnen betalen
Alle informatie over betalen

Niet het hele bedrag in 1 keer betalen

Verwacht u een bedrag verplicht eigen risico te moeten betalen, maar wilt u voorkomen dat u in één keer het hele bedrag moet betalen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om het verplicht eigen risico gespreid te betalen.

Voorwaarden vooraf gespreid betalen

 • U bent op 1 januari verzekerd bij Salland Zorgverzekeringen en u heeft in datzelfde jaar een basisverzekering bij ons;
 • U heeft, naast het verplicht eigen risico, niet gekozen voor een vrijwillig eigen risico;
 • Uw zorgpremie is niet overgedragen aan het CAK (voorheen Zorginstituut Nederland);
 • U geeft ons toestemming de termijnbedragen automatisch van uw rekening af te schrijven;
 • U gaat ermee akkoord dat wij deze regeling beëindigen, als wij het termijnbedrag niet kunnen incasseren;
 • Is uw IBAN nog niet bij ons bekend, bijvoorbeeld omdat uw werkgever de premie inhoudt op uw salaris? Dan hebben wij uw IBAN nodig.

Aanvullende voorwaarden gespreid betalen in tien termijnen

 • U (verzekeringnemer) kunt zichzelf en/of de door u verzekerde gezinsleden vanaf 18 jaar aanmelden;
 • Bij uw aanmelding meldt u direct alle deelnemende verzekerden aan voor wie u het verplicht eigen risico in 10 termijnen wilt betalen. Let op: voor niet aangemelde gezinsleden kunt u niet in de loop van het jaar alsnog deze of een andere betalingsregeling voor het verplicht eigen risico aanvragen. U kunt zich wel gedurende het jaar afmelden voor de regeling gespreid betalen eigen risico.
 • U gaat ermee akkoord dat wij per aangemelde volwassen verzekerde in tien termijnen een vast bedrag van €38,50 ,- incasseren. De eerste incasso vindt plaats rond 28 februari;
 • Heeft u aan het einde van het jaar het volledige bedrag aan verplicht eigen risico betaald, maar heeft u weinig of geen zorgkosten gemaakt? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag in april of mei van het volgende jaar terug op uw IBAN. Facturen die nog in de loop van het volgende jaar binnenkomen (bijvoorbeeld sommige ziekenhuisnota’s) en nog mee blijken te tellen voor het eigen risico van dit jaar, brengen wij dan alsnog bij u in rekening.
 • U (verzekeringnemer) betaalt het eigen risico namens de deelnemende verzekerden en krijgt achteraf teveel betaald eigen risico van de deelnemende verzekerden op uw IBAN teruggestort. U zorgt dat u daarvoor door alle deelnemende verzekerden bent gemachtigd.

Heeft u moeite met betalen?

Dan kunt u een betalingsregeling met ons treffen voor de premie, het verplicht eigen risico of de eigen bijdrage.