Voorwaarden gespreid betalen verplicht eigen risico

Verplicht eigen risico in termijnen betalen

Verwacht u in 2017 een bedrag verplicht eigen risico te moeten betalen, maar wilt u voorkomen dat u in één keer het hele bedrag moet betalen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om het verplicht eigen risico gespreid te betalen. U kunt bij ons kiezen uit twee manieren: betaling van het verplicht eigen risico in tien termijnen vooraf en betaling in termijnen nadat u de rekening heeft ontvangen.

Voorwaarden voor beide betalingsregelingen

 • U bent op 1 januari 2017 verzekerd bij Salland Zorgverzekeringen en heeft in 2017 een basisverzekering bij ons;
 • U heeft, naast het verplicht eigen risico, niet gekozen voor een vrijwillig eigen risico;
 • Uw zorgpremie is niet overgedragen aan het CAK (voorheen Zorginstituut Nederland);

 • U geeft ons toestemming de termijnbedragen automatisch van uw rekening af te schrijven;
 • U gaat ermee akkoord dat wij deze regeling beëindigen, als wij het termijnbedrag twee keer achter elkaar niet kunnen incasseren;
 • U (verzekeringnemer) kunt zichzelf en de door u verzekerde gezinsleden vanaf 18 jaar samen voor maximaal één type regeling aanmelden (of variant 1, of variant 2).
 • Is uw IBAN nog niet bij ons bekend, bijvoorbeeld omdat uw werkgever de premie inhoudt op uw salaris? Dan hebben wij uw IBAN nodig.

Aanvullende voorwaarden gespreid betalen in tien termijnen

 • U (verzekeringnemer) kunt zichzelf en/of de door u verzekerde gezinsleden vanaf 18 jaar aanmelden;
 • Bij uw aanmelding meldt u direct alle deelnemende verzekerden aan voor wie u het verplicht eigen risico in 10 termijnen wilt betalen. Dit kunt u niet in de loop van het jaar veranderen. Let op: voor niet aangemelde gezinsleden kunt u niet in de loop van het jaar alsnog deze of een andere betalingsregeling voor het verplicht eigen risico aanvragen;
 • U gaat ermee akkoord dat wij per aangemelde volwassen verzekerde in tien termijnen een vast bedrag van € 38,50 incasseren. De eerste incasso vindt plaats rond 28 februari 2017;
 • Heeft u aan het eind van 2017 het volledige bedrag aan verplicht eigen risico betaald, maar heeft u weinig of geen zorgkosten gemaakt? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag omstreeks mei 2018 op uw rekening terug. Rekeningen die pas in de loop van 2018 binnenkomen (bijvoorbeeld sommige ziekenhuisnota’s) en nog mee blijken te tellen voor het eigen risico van 2017, brengen wij dan alsnog bij u in rekening.
 • U (verzekeringnemer) betaalt het eigen risico namens de deelnemende verzekerden en krijgt achteraf teveel betaald eigen risico van de deelnemende verzekerden op uw IBAN teruggestort. U zorgt dat u daarvoor door alle deelnemende verzekerden bent gemachtigd.

Aanvullende voorwaarden gespreid betalen na ontvangst rekening

 • De hoofdverzekerde (verzekeringnemer) kan zich aanmelden zodra er verplicht eigen risico betaald moet worden. Vanaf dat moment wordt automatisch het verplicht eigen risico van alle meeverzekerde gezinsleden vanaf 18 jaar in termijnen betaald;
 • U betaalt na aanmelding voor deze variant nog steeds alleen als er zorgkosten worden gemaakt waarop het verplicht eigen risico van toepassing is;
 • U gaat ermee akkoord dat wij per polis maximaal € 70,- per termijn in rekening brengen;

 • U (verzekeringnemer) betaalt het eigen risico namens de deelnemende verzekerden. U zorgt dat u daarvoor door alle deelnemende verzekerden bent gemachtigd.

Aanmelden gespreid betalen