Gespreid betalen van uw verplicht eigen risico

Aanmelden voor het gespreid betalen van uw eigen risico is mogelijk tot en met 31 januari 2024. U kunt zich voor 2023 niet meer aanmelden. Heeft u moeite met het betalen van uw zorgpremie en zorgkosten? U kunt zich nog wel aanmelden voor een betalingsregeling.
Alle informatie over betalen
Gezin wandelt
Voordelen van Salland
Aanmelden voor het gespreid betalen van uw eigen risico is mogelijk tot en met 31 januari 2024. U kunt zich voor 2023 niet meer aanmelden. Heeft u moeite met het betalen van uw zorgpremie en zorgkosten? U kunt zich nog wel aanmelden voor een betalingsregeling.
Alle informatie over betalen

Voorwaarden vooraf gespreid betalen

 • U heeft zich voor 1 februari 2024 aangemeld voor gespreid betalen
 • U bent op 1 januari verzekerd bij Salland Zorgverzekeringen en u heeft in datzelfde jaar een basisverzekering bij ons
 • U heeft, naast het verplicht eigen risico, niet gekozen voor een vrijwillig eigen risico
 • Uw zorgpremie is niet overgedragen aan het CAK (voorheen Zorginstituut Nederland)
 • U geeft ons toestemming de termijnbedragen automatisch van uw rekening af te schrijven
 • U gaat ermee akkoord dat wij deze regeling beëindigen, als wij het termijnbedrag niet kunnen incasseren
 • Is uw IBAN nog niet bij ons bekend, bijvoorbeeld omdat uw werkgever de premie inhoudt op uw salaris? Dan hebben wij uw IBAN nodig.

Aanvullende voorwaarden

 • U (verzekeringnemer) kunt zichzelf en/of de door u verzekerde gezinsleden vanaf 18 jaar aanmelden
 • Bij uw aanmelding meldt u direct alle deelnemende verzekerden aan voor wie u het verplicht eigen risico in 10 termijnen wilt betalen. Let op: voor niet aangemelde gezinsleden kunt u niet in de loop van het jaar alsnog deze of een andere betalingsregeling voor het verplicht eigen risico aanvragen. U kunt zich wel gedurende het jaar afmelden voor de regeling gespreid betalen eigen risico
 • U gaat ermee akkoord dat wij per aangemelde volwassen verzekerde in 10 termijnen een vast bedrag van € 38,50 incasseren. De eerste incasso vindt plaats rond 28 februari
 • Meldt u zich tussen 1 januari 2024 en 1 februari 2024 aan voor het vooraf gespreid betalen en heeft u zorgkosten gemaakt vóór uw aanmelding? Dan vallen deze kosten buiten de regeling en worden deze afzonderlijk bij in rekening gebracht
 • Heeft u aan het einde van het jaar het volledige bedrag aan verplicht eigen risico betaald, maar heeft u weinig of geen zorgkosten gemaakt? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag in april of mei van het volgende jaar terug op uw IBAN
  Facturen die nog in de loop van het volgende jaar binnenkomen (bijvoorbeeld sommige ziekenhuisnota’s) en nog mee blijken te tellen voor het eigen risico van dit jaar, brengen wij dan alsnog bij u in rekening
 • U (verzekeringnemer) betaalt het eigen risico namens de deelnemende verzekerden en krijgt achteraf teveel betaald eigen risico van de deelnemende verzekerden op uw IBAN teruggestort. U zorgt dat u daarvoor door alle deelnemende verzekerden bent gemachtigd

Stopzetten vooraf gespreid betalen

Betaalt u het eigen risico vooraf gespreid? Dan verlengen wij dit elk jaar automatisch. Vul het afmeldformulier in als u dit wilt stopzetten.

Heeft u moeite met betalen?

Dan kunt u een betalingsregeling met ons treffen voor de premie, het verplicht eigen risico of de eigen bijdrage.