Zorgkosten 2023 aftrekken van de belasting?

Misschien ook voor u voordelig.

 

Heeft u in 2023 zelf rekeningen betaald voor zorg vanwege een ziekte of beperking? Dan kan het slim zijn aangifte inkomstenbelasting te doen. Zelfs wanneer u dat normaal eigenlijk niet doet en u geen aangiftebrief heeft ontvangen. Misschien mag u de zorgkosten aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, waardoor u geld terugkrijgt of minder belasting betaalt.

 

Zorgkosten aftrekken van de belasting kan iedereen

Met deze checklist weet u snel of u zorgkosten mag aftrekken.

Check 1: Zijn uw zorgkosten aftrekbaar?

Niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. De belastingdienst heeft een lijst gemaakt van de zorgkosten die wel en niet aftrekbaar zijn. Voor sommige zorgkosten gelden extra voorwaarden. Zo zijn kosten die vallen onder de wettelijke eigen bijdrage, het eigen risico of de eigen bijdrage niet aftrekbaar, maar kosten voor de tandarts of de fysiotherapeut wel. Ook zijn vervoerskosten aftrekbaar, bijvoorbeeld naar een ziekenhuisafspraak. Het volledige overzicht zorgkosten vindt u op de website van de Belastingdienst.

Check 2: Kunt u aantonen dat u de kosten heeft gemaakt?

Het kan zijn dat de Belastingdienst de zorgkosten die u heeft opgegeven, wil controleren. Zorg daarom dat u de rekeningen voor de behandeling, de kostenoverzichten uit Mijn Salland en/of bankafschriften goed opbergt en bewaart.

Check 3: Heeft u de online aangifte 2023 ingevuld?

Deze vindt u op Mijn Belastingdienst. Log in met uw DigiD en vul de aangifte in. Dit kan ook als u geen aangiftebrief heeft gekregen. U kunt uw zorgkosten als aftrekpost opgeven.

Check 4: Komen uw zorgkosten uit boven het drempelbedrag?

U mag alleen zorgkosten aftrekken, die boven een bepaald bedrag uitkomen. Dit bedrag heet het drempelbedrag en is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe lager deze drempel. Het drempelbedrag wordt in de online aangifte automatisch voor u uitgerekend. U kunt ook het drempelbedrag zelf berekenen.

Check 5: U heeft uw aangifte inkomstenbelasting verstuurd

De Belastingdienst maakt dan de nodige berekeningen. U hoort vanzelf of u een tegemoetkoming krijgt. 

Meer weten? Luister naar de podcastaflevering Aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting van Tax Talk. Of bel met de Belastingtelefoon: 0800-0543.