Medicijnen op de juiste manier innemen: van levensbelang

Alles over verantwoord medicijngebruik


Ruim 60% van de Nederlanders gebruikt dagelijks medicijnen. Daarbij is het heel belangrijk dat de medicijnen op het juiste moment van de dag worden ingenomen, in de juiste dosis. Als u op de juiste manier recept- of zelfzorgmedicijnen gebruikt, bent u medicatietrouw. Toch worden veel medicijnen verkeerd ingenomen. In dat geval spreken we van medicatie-ontrouw. Op de Dag van Verantwoord Medicijngebruik, 9 januari, geven wij daarom informatie en tips voor een beter medicijngebruik.

 

50% van de medicatie wordt verkeerd ingenomen

Naar schatting wordt maar de helft van alle medicijnen die worden voorgeschreven, ook ingenomen zoals het moet. Dit kost niet alleen zo’n 1,5 miljard euro per jaar aan extra zorgkosten, het kan ook schadelijk zijn voor u als patiënt. 

Medicijnen juist innemen is cruciaal


Wat gaat er mis bij het innemen van medicijnen?

  • Sommige mensen nemen het voorgeschreven medicijn helemaal niet
  • De patiënt slikt te weinig medicijnen of juist te veel
  • De patiënt slikt de medicijnen op het verkeerde tijdstip
  • Sommigen stoppen te vroeg met het nemen van het medicijn of stoppen zonder overleg met hun arts

 

Wat zijn mogelijke gevolgen voor u?

  • De medicijnen werken niet of niet goed genoeg
  • De bijwerkingen kunnen erger zijn
  • De klacht of ziekte kan weer terugkomen
  • U kunt ziek worden van het medicijn zelf en zelfs in het ziekenhuis belanden

 

Zo neemt u pillen en andere medicatie verantwoord in

Als u een medicijn voor de eerste keer meekrijgt, geeft een apotheekmedewerker hierover uitleg aan de balie in een adviesgesprek. U krijgt dan informatie over de werking, dosering, bijwerkingen en wisselwerking met andere medicijnen die u gebruikt. De apotheek is verplicht dit adviesgesprek met u te voeren en rekent hiervoor de zogenaamde terhandstellingskosten. Deze naam ziet u terug op de factuur van Salland Zorgverzekeringen.

De instructies voor het innemen staan ook op het etiket gedrukt. Volg deze thuis op. Heeft u de verpakking niet meer of snapt u niet wat er op het etiket staat, dan kunt u het volgende doen:

  • Vraag bij de apotheek nogmaals om uitleg. U kunt uw vraag ook stellen aan de webapotheker.
  • Vul de naam van uw medicijn in op apotheek.nl/medicijnen. Daar vindt u een schat aan nuttige informatie, op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Stop nooit zomaar met een medicijn. Ook niet als u last heeft van bijwerkingen. Sommige medicijnen moeten rustig worden afgebouwd. Andere medicijnen moeten juist langere tijd of zelfs levenslang worden geslikt. Uw huisarts weet er alles van. Overleg daarom eerst met uw huisarts.

Maakt u zich zorgen om uw medicatie? Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een medicatiebeoordeling. Bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent of al langer meer dan 10 medicijnen gebruikt (dit laatste wordt 'polyfarmacie' genoemd). Als u graag wilt dat uw apotheker en huisarts naar uw medicijnen kijken, vraag dit dan aan een van hen. 


Wist u dat …

Salland Zorgverzekeringen dit jaar een pilot (proefproject) houdt voor verzekerden die een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) doorlopen als gevolg van hun overgewicht? Wij bieden hen ook een medicijnbeoordeling aan. Het kan namelijk zijn dat hun medicijnen de gezondheidsverbetering (het afvallen en/of meer bewegen) in de weg staan.

 

Bronnen:

Apotheek.nl

Consumed.nl

Instituut Verantwoord Medicijngebruik