Zorgkosten over 2022 aftrekken van de belasting?

Zo gaat dat.

Heeft u in 2022 zorgkosten gemaakt die niet (volledig) werden vergoed door de basisverzekering of een eventuele aanvullende verzekering? Dan kunt u deze kosten mogelijk aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Ook wanneer u normaal gesproken geen aangifte doet en u geen aangiftebrief heeft gekregen.

De aftrekregeling is bedoeld voor mensen die veel kosten maken door ziekte of invaliditeit. Bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent of een beperking heeft. Wilt u weten of u uw onvergoede zorgkosten kunt aftrekken van de belasting? Hieronder leest u wat u moet doen.

Check of uw zorgkosten aftrekbaar zijn

Niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. De belastingdienst heeft een lijst gemaakt van de zorgkosten die wel en niet aftrekbaar, of onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Zo zijn kosten die vielen onder de wettelijke eigen bijdrage, het verplicht eigen risico of uw eventuele vrijwillige eigen risico niet aftrekbaar, maar kosten voor voorgeschreven medicijnen, de tandarts of de fysiotherapeut wel. Ook zijn vervoerskosten aftrekbaar, bijvoorbeeld naar een ziekenhuisafspraak. Het volledige overzicht zorgkosten vindt u op de website van de Belastingdienst.

Fysiotherapie vrouw doet oefening met therapeut

Vul de online aangifte inkomstenbelasting 2022 in

Deze vindt u op Mijn Belastingdienst. U kunt uw zorgkosten als aftrekpost aangeven bij uw normale aangifte inkomstenbelasting 2022. Doet u normaal gezien geen aangifte en heeft u geen aangiftebrief gekregen, maar wilt u wel zorgkosten aftrekken? Vul dan toch een aangifte inkomstenbelasting 2022 online in.

Drempelbedrag

U mag alleen zorgkosten aftrekken die boven een bepaald bedrag uitkomen. Dit bedrag heet het drempelbedrag en is afhankelijk van uw inkomen. Het drempelbedrag wordt in de online aangifte automatisch voor u uitgerekend.

Bij vragen staat de Belastingdienst voor u klaar. Kijk op de speciale webpagina, bel met de Belastingtelefoon: 0800-0543 of luister naar deze podcast-aflevering over Zorgkosten in je Aangifte.