Stichting Thuis Sterven maakt thuis sterven mede mogelijk

"Er zijn, is ons mantra."


Thuis sterven, in de eigen vertrouwde omgeving, met lieve mensen om je heen. Al is de dood geen makkelijk onderwerp om bij stil te staan, toch is deze manier van sterven een wens van bijna iedereen. De vrijwilligers van Stichting Thuis Sterven (STS) helpen hierbij. Door STS financieel te ondersteunen, maakt Salland Zorgverzekeringen deze zorg mede mogelijk in de regio. Een gezonde samenwerking, waarover we u graag wat meer vertellen in dit artikel.

 

Thuis sterven: een logische wens

Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hebben de wens om thuis te sterven. In de eigen, vertrouwde omgeving, met dierbaren aan hun zijde. Het lijkt zo logisch. Toch komt daar voor de mensen die de mantelzorg op zich nemen heel wat bij kijken. De medisch noodzakelijke zorg wordt overgenomen door de huisarts en de thuiszorg (wijkverpleegkundigen). De overige uren vallen op de schouders van de naasten. En dat kan behoorlijk zwaar zijn. Een vrijwilliger die af en toe in de nachtelijke uren de zorg overneemt, is dan een enorme verlichting.

's Nachts waken ontzorgt de mantelzorger

Stichting Thuis Sterven biedt deze nachtelijke zorg. Al 35 jaar helpen zij cliënten aan het eind van hun leven door ’s nachts te waken. Zo kunnen de mantelzorgers van de ernstig zieke, vaak een echtgeno(o)t(e), kind, broer en/of zus, een moment rust pakken zonder zich zorgen te hoeven maken om het welzijn van de zieke.

“Wat wij doen, doet ertoe. Zelfs wanneer een zieke cliënt de hele nacht slaapt, kan onze hulp toch veel betekenen,” aldus Wouter Barewijk, vrijwilliger bij STS. “Als ik bij een cliënt binnenstap, dan probeer ik in de eerste plaats de sfeer te proeven. Waar hebben de zieke en naasten behoefte aan? Het helpt als je je goed kunt inleven.”

Soms begeleidt de stichting een terminale patiënt gedurende meerdere weken, soms ook maar een of enkele nachten. Tijdens het waken voeren vrijwilligers geen medische handelingen uit; dat doen de collega’s van de thuiszorg. Maar zorgen dat de client lekker ligt, af en toe een slok water geven of helpen bij de toiletgang, dat zijn taken die de vrijwilliger op zich neemt. Ook bieden zij een luisterend oor, wanneer daar behoefte aan is. “Geen avond is hetzelfde.”

Vrijwilligerswerk met toegevoegde waarde

De nachtelijke zorg van Stichting Thuis Sterven wordt verzorgd door vrijwilligers, die worden gescreend, getraind en begeleid door twee coördinatoren. Een van hen, Inge Hoeksema, vertelt. “Onze ruim 20 vrijwilligers komen uit allerlei beroepsgroepen. Een medische achtergrond is een pré, maar zeker geen noodzaak.”

Onderling hebben de vrijwilligers en coördinatoren regelmatig contact. Zo belt Inge de vrijwilligers na een nachtelijke inzet altijd even op om te kijken hoe het is gegaan. Ook zijn er maandelijkse bijeenkomsten, lezingen en trainingen waar de vrijwilligers ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteunen. 

“Het werk geeft veel voldoening,” aldus Wouter. “Als ik het tijdens het waken zo kan regelen dat de betrokkenen even kunnen rusten en wat zorg af kunnen geven, dan heeft het al toegevoegde waarde gehad.” De vrijwilligers krijgen regelmatig feedback waaruit blijkt dat zij een waardevolle dienst leveren. Zoals een briefje met daarop de woorden: jij was de reddende engel.

De stichting draait op subsidies, donaties en een kleine eigen bijdrage voor cliënten. Iedereen komt in aanmerking voor de nachtzorg die STS biedt. Een mooie vorm van zorgverlening die we bij Salland Zorgverzekeringen met trots steunen.

Heb je interesse om vrijwilliger te worden bij STS? Meld je dan aan via info@thuissterven.nl of bezoek de website. Geïnteresseerden doorlopen eerst een uitgebreide screening en een basiscursus. Hierin komen naast praktische vaardigheden ook thema’s als rouw, het stervensproces en euthanasie aan bod. Word je eenmaal ingezet als vrijwilliger, dan waak je gemiddeld 2 nachten per maand, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.