Met prehabilitatie bent u fit voor en na uw operatie

‘Hoe fitter erin, hoe fitter eruit’

Salland Zorgverzekeraar heeft met het Deventer Ziekenhuis een overeenkomst gesloten om darmkankerpatiënten fitter een operatie in te laten gaan. Verzekerden krijgen voor hun operatie een actief programma aangeboden, waarbij ze aan de slag gaan met hun conditie, voeding en mentale weerbaarheid. 

Jaarlijks krijgen zo'n 14.000 mensen in Nederland darmkanker. Het treft zowel mannen als vrouwen, doorgaans ouder dan 60 jaar. "Onze verzekerden krijgen vooraf aan hun operatie een actief programma aangeboden, waarbij zij aan de slag gaan met hun fysieke conditie, voeding en mentale weerbaarheid. Zij krijgen deze begeleiding van een fysiotherapeut, diëtist of zo nodig een psycholoog in hun eigen buurt. Dit traject kost de verzekerde niets extra", vertelt Tom Bosman, zorginkoper bij Salland Zorgverzekeraar.

Prehabilitatie vrouw in ziekenhuisbed Salland Zorgverzekeringen

Prehabilitatie, wat is dat?

Het programma is erop gericht de conditie van een patiënt te verbeteren. Zo’n traject voorafgaand aan een operatie wordt prehabilitatie genoemd. Bosman: "Door prehabilitatie verbetert de leefstijl en conditie van deze patiënten in korte tijd. Zo is er minder risico op complicaties na de operatie (een afname van 25%),  liggen mensen korter in het ziekenhuis en herstelt de patiënt sneller.”

Meteen na het gesprek met de behandelend chirurg wordt de patiënt doorverwezen voor een prehabilitatie-intake gesprek. Tijdens dat gesprek wordt gekeken wat allemaal nodig is om het programma te volgen. De fysieke training bestaat uit kracht- en conditietraining. Onder begeleiding van een diëtist wordt de voeding verbeterd. De ziekte en de operatie kunnen stress en angst met zich meebrengen. Door intensieve begeleiding van de verschillende zorgaanbieders wordt geprobeerd om stress en angst zo goed mogelijk te verminderen. Het is bekend dat roken en alcohol een nadelig effect hebben op de uitkomsten van de operatie. Mensen worden daarom ook begeleid in het stoppen met roken en drinken van alcohol.

Geen extra kosten

"Het is heel mooi dat we onze verzekerden deze behandeling kunnen bieden bij het Deventer Ziekenhuis. Zij krijgen het helemaal vergoed en krijgen ook geen rekening hiervan. Het eigen risico zijn zij al kwijt aan de operatie, dus ook dat kost niets extra. En daarbij gaat de zorg voorafgaand aan de operatie ook niet ten koste van de aanvullende verzekering van de verzekerde. En het traject is altijd maatwerk, afgestemd op de situatie van de patiënt. Kortom een mooie ontwikkeling, die we hopelijk ook straks bij andere planbare operaties kunnen inzetten”, aldus Bosman.