Zorgkosten van uw 12-jarige kind inzien?

Dan heeft u toestemming nodig.


Als uw kind recentelijk 12 jaar is geworden, is het u misschien al opgevallen: in Mijn Salland kunt u niet meer zien dat uw kind zorgkosten heeft gemaakt. Dit is wettelijk zo bepaald. Hieronder leest u hoe dat zit.

Kind van 12 met basketbal buiten

Als uw kind een zorgverlener bezoekt, zoals een huisarts, psycholoog of ziekenhuis, worden de gegevens opgeslagen in het medisch dossier. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kunt u als gezaghebbende ouder(s) dit medisch dossier bekijken, inclusief de zorgkosten. Staat het kind op uw polis en bent u de hoofdverzekerde? Dan ziet u in Mijn Salland dat uw kind zorgkosten heeft gemaakt, hoeveel en waarvoor.

Bescherming van gegevens

Zodra uw kind 12 jaar wordt, verandert dit. De overheid heeft bepaald dat wij de gegevens van iemand boven de 12 jaar nooit zomaar mogen delen. Ook niet met de ouder(s). Dit komt voort uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Gegevens over iemands gezondheid – welke medicijnen het kind gebruikt bijvoorbeeld – zijn privacygevoelig en worden daarom beschermd. Vanaf de twaalfde verjaardag zijn de zorgkosten daarom voor u als hoofdverzekerde en (gezaghebbende) ouder niet langer zichtbaar. 

Toestemming van uw kind in 3 stappen

Uw kind kan u wel toestemming geven zijn of haar zorgverbruik in te zien. Dat gaat zo:

  1. Bespreek of uw kind het goedvindt, dat u het zorggebruik kunt inzien.
  2. Uw kind vult ons machtigingsformulier in.
  3. Stuur het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier naar ons op. Dit kan per post of in een e-mail. U vindt de adressen onderaan het formulier.

Wij verwerken de machtiging en vanaf dat moment kunt u de informatie telefonisch bij ons opvragen. Uw kind kan de machtiging op elk moment weer intrekken.

Uw kind kan met een eigen DigiD de zorgkosten bekijken. Heeft uw kind nog geen DigiD, vraag er dan een aan via de DigiD-website.