Al bewegend gezonder

met de Beweegmakelaar


Beweging is goed voor lijf en leden. Of je nu te zwaar bent en wat wilt afvallen, of je wilt voortaan zonder puffen en zweten de trap op. Misschien heb je rugpijn, of je bent net geopereerd en beweegt even niet zo makkelijk. Er is bijna geen Nederlander te vinden die niet wat meer zou willen bewegen. 


Maar begínnen met bewegen, dat valt nog niet mee. We hebben met elkaar 1001 excuses om het niet te doen. Dat is nu precies waar de Beweegmakelaar helpt. Word je vanuit huisarts of ziekenhuis naar de Beweegmakelaar doorverwezen, dan kijkt zij met jou waar jij het makkelijkst beweging kunt inpassen in je dagelijks leven. Want bewegen is veel meer dan gewichten rondzwaaien in de sportschool of hardlopen langs de kade. En de Beweegmakelaar helpt je een vorm te vinden die bij je past.

’Elke stap is gezondheidswinst. Ik wou dat ik een doktersrecept kon uitschrijven met daarop elke dag een stukje wandelen. Als iedereen zou gaan wandelen, dan zouden we een mooiere wereld hebben.’ 

De Beweegmakelaar

De Beweegmakelaar is in het leven geroepen na een hulpkreet vanuit de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken en het Deventer Ziekenhuis. De hamvraag was: hoe krijgen we de inwoners van Deventer aan het bewegen? Want patiënten het advies geven om actiever te worden is één ding. Maar ze ook daadwerkelijk zover te krijgen dat ze het worden én blijven, is een andere tak van sport.

Beweegmakelaar Meriel Hendriks maakt bewegen mogelijk in Deventer 

Samenwerking met Salland Zorgverzekeringen

Achter de Beweegmakelaar gaat een speciale samenwerking schuil. Meriel en haar team bij Sportbedrijf Deventer trekken de kar; de gemeente Deventer als Salland Zorgverzekeringen zorgen voor het grootste gedeelte van de financiën. Maar daar houdt de betrokkenheid van Salland niet op. De vier partijen overleggen jaarlijks over de voortgang van het initiatief. ‘Er wordt steeds opnieuw gekeken, waar hebben de inwoners van Deventer de meeste behoefte aan?’ vertelt Meriel vanuit de vergaderruimte hoog en droog boven in de nok van zwembad De Scheg. Salland dient daarbij als waardevolle sparringpartner.

Wat kun je zelf doen?

Achter het samen streven naar een gezondere, fittere Deventenaar gaat een dieperliggend doel schuil. ‘Natuurlijk willen we dat mensen plezier beleven aan sporten en bewegen,’ aldus Meriel. ‘Maar ik probeer als Beweegmakelaar ook te helpen bij het ontlasten van huisarts en andere zorginstellingen.’ Mensen zoeken de oplossing voor lichamelijke klachten toch nog vaak bij hun (huis)arts. Maar wat kun je zelf doen? Dat weet Meriel wel: bewegen!  

Meriels motto: ‘Meer bewegen? Begin met minder zitten!’

De motor moet aan

Meriel helpt haar cliënten met een persoonlijke aanpak. Elk mens is tenslotte anders. ‘Samen zoeken we naar ruimte om in het dagelijks leven meer te bewegen. Wat houdt je tegen om meer te gaan bewegen? Maar ook: welke activiteit past bij je? Waar beleefde je vroeger als kind veel plezier aan? Mensen zitten vaak vastgeroest in hun ideeën over beweging.’ Onterecht, vindt Meriel. Je hoeft helemaal geen halve marathon te kunnen rennen. Je hoeft ook niet tussen de strakke lijven in de sportschool te gaan staan. ‘Maar dat motortje moet wel aan.’

Beweegmakelaar Anita tijdens ZwemFit in het Borgelerbad

Aan de bak

Samen met de cliënt maakt ze een beweegplan. Wat volgt is geen intensief vervolgtraject, maar een jaar lang, elke paar maanden een belletje: hoe staat het ermee? Wat lukt er wel, waar is het moeilijk? ‘Ik help ze wel op weg, maar uiteindelijk moeten ze het wel zelf doen.’ Wat blijkt? In veel gevallen is dit genoeg. Meriel zit vol succesverhalen. Zo zag zij een verlegen vrouw uitgroeien tot overtuigd bokster, loodste ze een taxichauffeur door een burnout heen en hielp ze medisch specialist met een gewichtsprobleem.

Behoorlijke bijdrage

Na vier jaar ‘beweegmakelaren’ mogen de resultaten er zijn. Elke inwoner die deelneemt, wordt aan het begin en het eind van het deelnamejaar onder andere gevraagd naar hun zorggebruik. Hoe vaak komen ze bij de huisarts of de specialist? Gemiddeld genomen neemt het aantal bezoeken aan huisarts of ziekenhuis 20% af. Cliënten voelen zich gezonder, minder vaak moe en gelukkiger. Deze resultaten laten zien dat de Beweegmakelaar een veelbetekenende bijdrage levert aan het gezamenlijke streven van gemeente, zorgaanbieders en Salland Zorgverzekeringen.

Het verhaal van K.

K., een dertiger met fors overgewicht, werd anderhalf jaar geleden naar de Beweegmakelaar doorverwezen. Hij was erg inactief, maar ook sociaal schuw en zat veel thuis. Een eerste stap werd gemaakt: K. ging meedoen met ZwemFit. Het was een schot in de roos en inmiddels is K. één van de trouwste leden. Door letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, is K. nu op weg naar een gezondere leefstijl. Hij is afgevallen, beweegt regelmatig en doet nu ook mee met de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), een gecombineerde aanpak waar naast beweging ook gekeken wordt naar eetgewoonten en gedragsverandering. Dit zou voor K. anderhalf jaar geleden écht nog een te grote stap zijn geweest.