• Home
  • Ambulance eigen risico bij Salland Zorgverzekeringen

Ambulance eigen risico

 

Stel, u wordt onwel op uw werk. Iemand belt 112 en er komt een ambulance. Het ambulancepersoneel besluit u mee te nemen naar het ziekenhuis. Moet u daarvoor betalen?

Vergoed uit de basisverzekering

Het antwoord op deze vraag is niet zomaar te geven. U hoeft namelijk niet de hele rekening te betalen, omdat ambulancevervoer wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Maar u moet wel eigen risico betalen. Dit geldt voor de meeste zorgsoorten uit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico voor 2017 is door de overheid vastgesteld op € 385,-. U betaalt dus de eerste € 385,- aan kosten voor de zorg zelf.
Niet alle zorg is belast met eigen risico; er zijn enkele uitzonderingen. Zo betaalt u dus wel eigen risico voor een ziekenhuisopname, maar niet voor een bezoek aan de huisarts. Er geldt geen eigen risico voor zorg uit onze aanvullende verzekeringen.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Naast het wettelijk verplicht eigen risico, dat wordt vastgesteld door de overheid, kunt u ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hiermee verlaagt u de zorgpremie. Maar let wel op: u moet ook een hoger bedrag betalen als u zorg gebruikt die onder het eigen risico valt.

Ambulance eigen risico: kosten gespreid betalen

Het kan voorkomen dat u het opgelegde bedrag aan ambulance eigen risico niet in één keer kunt betalen. Daarom kunt u er bij ons voor kiezen om het eigen risico gespreid te betalen.