ZorgDirect wordt Salland

Het merk ZorgDirect gaat per 1 januari 2023 op in Salland. Op deze pagina leggen we uit wat dit betekent voor u als verzekerde. 

U ontvangt dezelfde service als u van ons gewend bent. 

 


Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel

Het merk ZorgDirect gaat per 1 januari 2023 op in Salland. Op deze pagina leggen we uit wat dit betekent voor u als verzekerde. 

U ontvangt dezelfde service als u van ons gewend bent. 

 


Onze focus ligt op goede en betaalbare zorg voor iedereen. Daarom kijken we jaarlijks naar hoe dit nog beter en slimmer kan. Want ook in een wereld waar de landelijke zorgkosten
stijgen, houden we voor u de kosten graag zo laag mogelijk. Daarom laten we ons merk ZorgDirect per 1 januari 2023 opgaan in ons andere merk, Salland Zorgverzekeringen. Zo
blijft u verzekerd van goede zorg. Uw zorgverzekering loopt gewoon door in 2023, maar dan bij Salland Zorgverzekeringen. U hoeft hier verder niks voor te doen.

Wat verandert er voor u?

We doen ons best om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op deze pagina leest u wat de overstap naar Salland Zorgverzekeringen betekent voor:

  • Uw polis en de betalingen
  • De vergoedingen
  • De service- en contactmogelijkheden

Alle wijzigingen kunt u ook terugvinden in het wijzigingsdocument.

logo ZorgDirect

De vergoedingen

Lees hier de belangrijkste veranderingen in de vergoedingen van uw verzekering.

Veranderingen in de basisverzekering

Uw combinatiepolis van ZorgDirect wordt omgezet in een naturapolis van Salland Zorgverzekeringen. Dat betekent dat u voortaan recht heeft op de zorg. Nu heeft u recht op vergoeding van kosten. Het betekent in de praktijk dat wij ervoor moeten zorgen dat er voldoende zorg voor u beschikbaar is. Dat doen wij graag. Net als u nu al gewend bent, hebben wij met veel zorgaanbieders afspraken gemaakt. De gecontracteerde zorgaanbieders sturen de nota’s voor de zorg aan u rechtstreeks naar ons. U ontvangt in dat geval geen nota en hoeft de kosten niet voor te schieten. Wel kan, net als bij ZorgDirect, een eigen risico of wettelijke eigen bijdrage van toepassing blijven. In onze zorgzoeker ziet u met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben.

U kunt met onze naturapolis in ieder geval bij bijna ieder ziekenhuis en iedere tandarts in Nederland terecht.

Meer informatie vindt u op onze pagina voor de basisverzekering.

Veranderingen in de aanvullende verzekering

Uw aanvullende verzekeringen Start, Extra, Plus en Top van ZorgDirect worden omgezet in dezelfde aanvullende verzekering van Salland.
De aanvullende verzekering Slim van ZorgDirect wordt omgezet in de meer uitgebreide aanvullende verzekering Extra van Salland. De uitbreidingen op de verzekering in het kort:

  • Anticonceptie voor vrouwen: Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen een aantal anticonceptiemiddelen vergoed, tot maximaal € 100,- per jaar.
  • Hulpmiddelen: Vergoeding van € 100,- per kalenderjaar voor: heupprotectoren, wettelijke eigen bijdrage hoorapparaten en (tinnitus)maskeerders, plaswekker en pruiken.
  • Gezichtsverzorging: wij vergoeden 75% van de volgende vormen van gezichtsverzorging, tot maximaal € 200,- per kalenderjaar: acnebehandeling, camouflagebehandeling en ontharing.

Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op vergoeding van een beweegprogramma, eens per 3 kalenderjaren, wanneer u daarvoor in aanmerking komt.

Meer informatie vindt u op de pagina aanvullende verzekeringen.

Veranderingen in de tandartsverzekering
Uw tandartsverzekeringen TandExtra, TandPlus en TandTop van ZorgDirect worden omgezet in dezelfde tandartsverzekering van Salland. Vanuit de tandartsverzekering van Salland krijgt u de periodieke controle bij de tandarts 100% vergoed. Overige vergoedingen en voorwaarden blijven gelijk. Meer informatie vindt u op de pagina tandartsverzekeringen.

De polis en uw betalingen

Lees hier wat de veranderingen zijn in uw polis.

Krijg ik een nieuw relatienummer?
Nee, uw relatienummer blijft gelijk. U vindt uw relatienummer in Mijn Salland, onder Mijn Gegevens. Uw relatienummer is ook terug te vinden op uw polis.
Wat betekent de overgang voor het verplicht (of vrijwillig) eigen risico?
Als u zorg heeft gebruikt in 2022 waarvoor het wettelijk verplicht eigen risico geldt, dan krijgt u daarvoor een factuur vanuit ZorgDirect. Óók als deze afrekening pas in 2023 wordt verstuurd.
Wat betekent de overgang voor de regeling gespreid betalen verplicht eigen risico?

Als u deelneemt aan de regeling gespreid betalen verplicht eigen risico, wordt dit automatisch verlengd, maar dan vanuit Salland Zorgverzekeringen. De afrekening over 2022 ontvangt u in mei 2023 vanuit ZorgDirect.

Als u nu niet deelneemt aan deze regeling, maar dat in 2023 wel wilt, kunt u dat vóór 1 januari aanvragen via het aanvraagformulier op deze pagina

Waar vind ik de polisvoorwaarden?
De polisvoorwaarden van uw nieuwe polis vindt u op de website van Salland Zorgverzekeringen. De polisvoorwaarden van uw huidige ZorgDirect polis zijn terug te vinden op de website van ZorgDirect.

Service & Contact

U ontvangt de service die u van ons gewend bent. Hieronder geven we antwoord op de belangrijkste vragen.

Kan ik nog inloggen in Mijn ZorgDirect?
Ja, dit blijft gewoon benaderbaar. Voor inzage in de polis van 2022, 2021 en 2020 en declaraties over deze jaren kunt u nog terecht in Mijn ZorgDirect. Ook vindt u hier de zorgkosten, facturen en afrekenspecificaties van 2022, 2021 en 2020.
Hoe log ik in bij Mijn Salland?
Vanaf 1 januari 2023 regelt u alles rondom uw nieuwe Salland-polis in Mijn Salland. U kunt direct inloggen met uw DigiD.
Hoe kan ik zorgkosten declareren

Declaraties over 2022, 2021, 2020 kunt u indienen via de ZorgDirect Declaratie App of via Mijn ZorgDirect. Zorgkosten die u maakt op of na 1 januari 2023 kunt u declareren via Mijn Salland of de Salland Declaratie App.

Meer informatie over declareren bij ZorgDirect

Hoe kan ik contact opnemen met Salland?
Veel zaken rondom uw verzekering kunt u zelf regelen via Mijn Salland. Wilt u persoonlijk contact? Dan kunt u onze medewerkers op werkdagen bereiken tussen 8.00 en 18.00 uur via Whatsapp (06-86 87 98 27) of telefoonnummer (0570) 68 74 84.