Probeer altijd eerst zelf de klacht op te lossen met uw zorgverlener. U vindt de klachtenregeling op de website van uw zorgverlener.