Salland Zorgverzekeraar na ondertekening Integraal Zorgakkoord: Waar wachten we nog op?

Precies twee maanden geleden ondertekenden het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg het landelijk Integraal Zorgakkoord(IZA). En daarmee zou een einde komen aan een lang onderhandelingstraject en geld vrij komen voor het organiseren van passende zorg in de regio. “Landelijk wordt nog steeds veel gesproken over het akkoord en er is nog geen enkel zicht op concrete volgende stappen”, aldus Petra Teunis, bestuursvoorzitter Salland Zorgverzekeraar en lid van het dagelijks bestuur van Salland United. Passende zorg in de regio lijkt verder van de radar te verdwijnen. “En dat staat haaks op hoe we regionaal samenwerken. Zo is financiering hard nodig om de ontwikkelingen blijvend te versnellen om de juiste zorg op de juiste plek te bieden.”
 
Een van de basisprincipes van passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek. Daarbij gaat het om het voorkomen van zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis waar dat kan, verder weg als dat moet) en het vervangen van zorg door andere (effectievere en/of efficiëntere) vormen, zoals digitale en hybride zorg. Voor het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek is regionale en lokale samenwerking nodig. Niet alleen binnen het zorgdomein, maar ook tussen het gemeentelijk domein en het zorgdomein is samenwerking van belang om de gezondheid en welzijn van mensen te bevorderen en (zwaardere) zorg te voorkomen. Het gaat om een fundamentele verandering in de gehele zorg. 
 

De juiste zorg op de juiste plek

In Nederland zijn de gezondheidsproblemen niet overal hetzelfde; overgewicht is bijvoorbeeld in de ene regio een veel groter probleem dan in een andere regio. In het akkoord is overeengekomen dat de zorgverzekeraars samen met zorgverleners en de gemeenten in een regio de gezondheidsproblemen per regio in kaart brengen. Op basis van deze inzichten besluiten zorgorganisaties in de regio samen welke interventies worden gedaan om deze gezondheidsproblemen terug te dringen. Regionaal samenwerken is van groot belang om passende zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Petra Teunis: “In landelijk verband wordt nog veel gesproken over het akkoord en vooral de positie van de regio in het akkoord staat ter discussie. Voor ons ligt dit anders; wij bouwen al lange tijd samen aan een gezonde regio en dat werkt.”
 

Gewoon goed regelen met elkaar

In het netwerk van Salland United werken meer dan 40 zorg- en welzijnsorganisaties, Salland Zorgverzekeraar, Salland Zorgkantoor en vier gemeenten al langere tijd regionaal samen aan duurzame, goede, toegankelijke en betaalbare zorg. “Die contacten zijn goed, we hebben korte lijntjes, we wisselen veel kennis uit en we zijn allemaal aanpakkers, dus weten samen snel een oplossing in de praktijk brengen”, aldus Petra Teunis. Zo maakt Wondzorg op afstand het mogelijk dat een gespecialiseerde zorgverlener het herstel van de wond via digitale beelden of foto's op afstand volgt. En ondersteunt het Regionaal Transferpunt professionals bij het vinden de juiste zorg op de juiste plek voor inwoners van Salland. Naast de samenwerking met de partners in Salland United werkt Salland Zorgverzekeraar samen met meer dan 170 sportorganisaties aan een gezonde regio. 
 
Salland Zorgverzekeraar, Salland United en de partners in de regio willen door op de passende zorg. “De basis hebben we met alle partners in de regio al gebouwd. Nu is het zaak dat we het papieren akkoord naar de praktijk brengen. We kunnen het ons niet permitteren hierin vertraging op te lopen. Dat heeft te grote consequenties voor de toekomstbestendige zorg in onze regio.”