Zorgverzekeraars beëindigen contract Co-Med definitief

Zorgverzekeraars hebben aan Co-Med laten weten dat de overeenkomst per vandaag, 25 juni 2024, definitief is beëindigd.

Eerder besloten de zorgverzekeraars de overeenkomst op te schorten omdat Co-Med zijn verplichtingen niet is nagekomen en de continuïteit van goede zorg niet kon garanderen. Ook alle betalingen werden per direct opgeschort. Patiënten die zorg nodig hebben, kregen op dezelfde dag een alternatieve oplossing aangeboden. Salland Zorgverzekeraar en andere zorgverzekeraars adviseren patiënten om daar gebruik van te maken.

Zorgverzekeraars hebben geconstateerd dat Co-Med nog steeds niet aan de verplichtingen voldoet en dat de bereikbaarheid van hun praktijken verslechterd is. De laatste dagen blijken de praktijken telefonisch onbereikbaar. Daardoor ontstaat een ernstig risico voor de patiëntenzorg. De verwachting is dat Co-Med de tekortkoming niet binnen afzienbare termijn kan wegnemen. Op grond daarvan hebben de zorgverzekeraars besloten de overeenkomsten formeel te beëindigen. 

Zorgverzekeraars zullen de betalingen niet hervatten omdat er op dit moment nauwelijks huisartsenzorg geboden wordt en er ook geen aanwijzing is dat zij dit op korte termijn wel kunnen bieden. Zorgverzekeraars adviseren verzekerden om dezelfde reden ook geen betalingen te doen aan Co-Med indien zij een factuur toegestuurd krijgen. 

Voor patiënten verandert er door deze nieuwe stap niets. Na de opschorting kregen patiënten met een zorgvraag direct een alternatieve oplossing aangeboden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een structurele oplossing voor alle patiënten die ingeschreven staan bij de Co-Med-praktijken.  

Meer informatie

Patiënten van alle zorgverzekeraars worden op de hoogte gehouden via de speciaal ingerichte website. De informatie kan gedurende de tijd veranderen en per praktijk verschillen. De website wordt bij een verandering direct bijgewerkt.