Per direct alternatieve oplossing voor huisartsenpraktijken Co-Med

Donderdag 20 juni hebben zorgverzekeraars de overeenkomst met Co-Med opgeschort. Eerder deze week trokken de zorgverzekeraars een grens en werd Co-Med in gebreke gesteld. Op basis van de daarop ontvangen reactie hebben zorgverzekeraars de conclusie getrokken dat Co-Med de continuïteit van goede zorg niet kan garanderen.

Zorgverzekeraars besloten vandaag om per direct een alternatieve oplossing in gang te zetten voor patiënten die ingeschreven staan bij Co-Med-praktijken. Gezien de constatering dat Co-Med beschikbaarheid van goede zorg niet kan waarborgen, adviseren zorgverzekeraars bij Co-Med ingeschreven patiënten gebruik te maken van deze alternatieve oplossingen.

Het bieden van een oplossing aan kwetsbare patiënten en patiënten met een (urgente) zorgvraag heeft prioriteit. Maar er wordt de komende periode ook gewerkt aan een structurele oplossing voor alle patiënten die ingeschreven staan bij de Co-Med-praktijken.

Via een speciale webpagina van alle zorgverzekeraars worden patiënten van alle zorgverzekeraars op de hoogte gehouden. De informatie kan gedurende de tijd veranderen en per praktijk verschillen. De webpagina wordt bij een verandering direct bijgewerkt.

Co-Med kreeg deze week van meerdere zorgverzekeraars een ultimatum. Op korte termijn moesten er garanties komen hoe de huisartsenketen de continuïteit van goede zorg kon garanderen. Co-Med is gesommeerd om per praktijk inzicht te geven in de actuele bezetting en roosters voor de komende vier weken, het spoedprotocol en de waarneming gedurende de avond, weekend en de nacht. Op basis van de aangeleverde informatie hebben alle zorgverzekeraars de stap gezet om hun overeenkomst op te schorten. Dit maakt het mogelijk om ook de betalingen aan Co-Med op te schorten.

Zorgverzekeraars voorbereid

Omdat er afgelopen maanden al eerder zorgen over de continuïteit en kwaliteit van de zorg zijn geweest, hebben zorgverzekeraars afgelopen periode nauw samengewerkt om mogelijke gevolgen voor patiënten op te vangen. Daarvoor is contact geweest met regionale huisartsenorganisaties en Arene. Alle partijen voelen het maatschappelijk belang. Dankzij deze samenwerking is het mogelijk om patiënten die zorg nodig hebben, toegang tot huisartsenzorg te garanderen.

Tijdelijke oplossing

In een aantal regio’s wordt de alternatieve oplossing, voor patiënten die nu een zorgvraag hebben, geboden door regionale huisartsen. Daarnaast wordt in een aantal regio’s gebruik gemaakt van een eerste opvang door Arene. De ruim 40 huisartsen van Arene bieden digital first huisartsenzorg en werken daarnaast samen met lokale huisartsen zodat fysieke zorg beschikbaar is wanneer nodig. Verzekerden die patiënt zijn bij een Co-Medpraktijk kunnen op een speciale webpagina van alle zorgverzekeraars vinden waar zij terecht kunnen met een zorgvraag. Deze website wordt dagelijks bijgewerkt en bevat informatie voor verzekerden van alle zorgverzekeraars.

Structurele oplossing

Het is niet nodig dat verzekerden op dit moment zelf op zoek gaan naar een andere huisarts. Door zorgverzekeraars wordt momenteel gewerkt aan een structurele oplossing voor alle patiënten die ingeschreven staan bij een praktijk van Co-Med. Verzekerden worden hierover dan ook per e-mail of brief over geïnformeerd.

Meer informatie & vragen

Op de website een speciale webpagina van alle zorgverzekeraars zijn de meest gestelde vragen te vinden. Net als de informatie per praktijk over de oplossing voor alle patiënten van de betreffende praktijk, ongeacht waar ze voor zorg verzekerd zijn. Indien nodig kunnen verzekerden ook contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van de eigen zorgverzekeraar.