Salland Zorgverzekeraar: ‘Gezondheidszorg is topsport met een ijzersterke regionale organisatie’

De Nederlandse gezondheidszorg staat wereldwijd hoog aangeschreven door toegankelijke zorg, hoogwaardige professionals, geavanceerde technologie en een lange levensverwachting. De eerstelijnszorg in de regio Midden-IJssel is hier een lichtend voorbeeld van. Maar de voortdurend groeiende zorgvraag maakt de eerstelijnszorg topsport, waar een ijzersterke organisatie omheen voor nodig is. Salland Zorgverzekeraar, een van de oudste zorgverzekeraars in Nederland, ruim 160 jaar gevestigd in Deventer, bouwt met gemeenten, inwoners, zorg-, welzijns- en netwerkorganisaties aan de regionale organisatie van de zorg. Doel is goede, passende zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen in de regio.

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg dichtbij waar je zonder verwijzing gebruik van kunt maken. Denk onder meer aan zorg van de huisarts, praktijkondersteuner, tandarts, orthodontist, fysio- en ergotherapeut, diëtist, apothekerszorg en maatschappelijk werker. Eerstelijnszorg heeft een belangrijke rol in het voorkomen van ernstige gezondheidsproblemen, het verbeteren van gezondheid en kwaliteit van leven en het doorverwijzen van patiënten naar gespecialiseerde zorg wanneer dat nodig is.

Gezondheid en zorgbehoefte in de regio

Recent onderzoek wijst uit dat in Midden-IJssel ongeveer de helft van de jongvolwassenen mentale klachten ervaart en dat de regio sneller vergrijst dan het landelijk gemiddelde. Ook valt op dat het aantal inwoners met overmatig alcoholgebruik en overgewicht hoger ligt en sneller stijgt dan in andere regio’s. De gezondheidsverschillen, soms zelfs op wijkniveau, zijn groot. Ook neemt het tekort aan zorgpersoneel toe. “Het geeft ons een kraakhelder regiobeeld van zorgvraag en aanbod. We gebruiken dit om de gezondheidsinfrastructuur zo in te richten dat zorg toegankelijk en betaalbaar blijft, waarbij we de zorgverleners proberen te ontzorgen”, aldus Paul Offringa, directeur Zorg Salland Zorgverzekeraar.

Organisatie regionale gezondheidszorg

De overheid ziet de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen als mogelijke locatie voor grootschalige woningbouw in Nederland. “Dat roept bij ons direct vragen op die bij de inrichting van de wijk beantwoord moeten worden. Wat is de zorgbehoefte van de nieuwe bewoners, is de bouw ingericht op zelfredzaamheid, langer thuis wonen en welke gezondheidsinfrastructuur richten we hier in?”, vertelt Petra Teunis, voorzitter directieteam Salland Zorgverzekeraar.

“We zien huisartsen worstelen met het managen van de praktijk en tijd voor de patiënt. Steeds meer huisartsen kiezen niet meer voor een eigen praktijk. Daar moeten we op ingericht zijn”, benadrukt Paul Offringa. “Denk aan het verminderen van de regeldruk en administratieve lasten, het verbeteren van de toegang tot patiëntengegevens voor alle eerstelijnszorgaanbieders. En daarnaast het terugdringen van gezondheidsverschillen en -achterstanden door veel te organiseren op het gebied van preventie en leefstijlverbetering. We hebben in de regio al een aantal mooie voorbeelden samen gerealiseerd. Zaak is nu dat dit wordt opgeschaald zodat meer inwoners én zorgverleners er baat bij hebben.”

Gezondheidsdashboard

In ontwikkeling is de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). “Je monitort hierin jouw gezondheid, beheert jouw medische gegevens, maakt een afspraak met jouw zorgverlener dichtbij en bepaalt met welke zorgverlener je jouw medische gegevens deelt. En heb je moeite met lezen, schrijven of digitaal, dan pak je de telefoon om een afspraak te maken”, schetst Petra Teunis. “Het belangrijkste is dat eerstelijnszorg, dichtbij, altijd toegankelijk is voor iedereen.”

Gelijke kansen

Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben doorgaans een kortere levensverwachting. Die kan tot wel acht jaar minder zijn dan die van mensen met een hogere sociaaleconomische status. “Iedereen verdient dezelfde kansen op een goede gezondheid en kwaliteit van leven. Dat heeft onze aandacht en vraagt om organisatie van passende voorlichting, sociaal beleid, gemeenschapsinitiatieven en monitoring. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we de ongelijkheden verminderen”, vertel Paul Offringa.

Gezondheid, wonen en leven

In december volgt de publicatie van het regioplan gemaakt door Salland Zorgverzekeraar, gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst, inwoners, Salland United en zorg- en welzijnsorganisaties van eerstelijns zorg tot en met Deventer Ziekenhuis. In het plan staat hoe we de komende jaren de grootste uitdagingen in de regio beetpakken. “De regio en het plan hebben alles in zich om gezond leven in de regio makkelijker te maken, ook op de momenten dat je zorg nodig hebt”, benadrukt Petra Teunis, voorzitter directieteam Salland Zorgverzekeraar.

Meld u aan voor het webinar deel ‘Regionale organisatie gezondheidszorg in Midden-IJssel' op donderdag 7 december om 20:00 uur. Tijdens het webinar krijgt u samen met andere inwoners als eerste inzage in het regioplan en is er gelegenheid om vragen te stellen.