Gezondheid & zorg in de regio

Zorgtransformatie
Vrouw eet een appel
regio

Regionalisering is in de regio Midden-IJssel beter mogelijk dan in andere regio’s. Wij doen dat met één ziekenhuis, één huisartsencoöperatie, één zorgkantoor, een aantal grote en specialistische zorgaanbieders, goede samenwerkingsafspraken met de gemeenten en als zorgverzekeraar. Samen houden we de zorg kwalitatief passend, toegankelijk en betaalbaar . De opgestelde regiovisie is een goed vertrekpunt.

 

Strategisch samenwerken

De regionale samenwerking zit bij Salland Zorgverzekeraar in het DNA. We versterken het regionale zorgecosysteem. Regiovisie Midden-IJssel is een gezamenlijke visie op de toekomst van zorg en ondersteuning op basis van data, praktijkervaring en ambities. Salland Zorgverzekeraar is mede door gebruik van data een strategische gesprekspartner voor zorgaanbieders. We creëren extra waarde voor klanten en versnellen zorgtransformatie versnellen via een smart-follower-strategie. We zoeken strategische partners die bij ons passen en adopteren succesvolle innovaties.

 

Regionale samenwerkingen

Salland United 

Regionaal netwerk in Salland waar ruim 40 organisaties van welzijn, gemeenten, zorgaanbieders, Salland Zorgverzekeraar en onderwijs samen werken aan kwalitatieve hoogstaande, laagdrempelige en betaalbare en duurzame zorg. Salland United zet in op preventie, streeft ernaar dat mensen zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, gaat zorgvuldig om met de professionals, organiseert juiste zorg op de juiste plek en implementeert technologie als katalysator. Meer informatie 

 

Samen voor Sallandse Zorg 

 is een samenwerkingsverband van dertien zorgorganisaties, Salland Zorgkantoor (onderdeel van Salland Zorgverzekeraar) en WGV gericht op aanpakken uitdagingen van de langdurige zorg.  Om die uitdagingen aan te gaan, is er een regionale ontwikkelvisie gemaakt en zijn er drie projecten gestart: Regioverpleegkundige, Sallandse Praktijkleerroute en Technologie Voor Warme Zorg. De in de visie genoemde bouwstenen (Netwerk samenwerking & infrastructuur, Arbeidsmarkt, Leren & Ontwikkelen, Innovatie, Passende zorg en Preventie)  illustreren wat belangrijk is voor de zorgaanbieders in het werkgebied van Salland Zorgkantoor. Voor alle bouwstenen zijn doelen en resultaten geformuleerd. Meer informatie

Projecten in de regio