Projecten in de regio

Salland Zorgverzekeraar stimuleert gezondheid en duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg in de regio door kennis te delen, deel te nemen als partner in een project en/of een project financieel te ondersteunen.

Projectenoverzicht:

Regioverpleegkundige

Beschikbare capaciteit aan verpleegkundigen wordt optimaal benut doordat zorgmedewerkers van de deelnemende organisaties Carinova en Solis de regioverpleegkundige kunnen inschakelen voor medische of verpleegkundige problemen waar ze zelf niet goed uitkomen of waarvoor zij niet bevoegd of bekwaam zijn. De regioverpleegkundigen zetten zich in de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) in voor zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg. Ook medewerkers in de thuiszorg kunnen in de ANW-uren de regioverpleegkundige bellen voordat zij de huisartsenpost bellen.

 

Humanitas Beste Buur

Sociale innovatie is een belangrijk thema. Niet alleen voor de mensen die langer thuis blijven wonen, maar ook voor de cliënten in een woonzorglocatie verblijven. Met de arbeidsproblematiek en de vergrijzing zullen we zorg anders moeten organiseren. Het project van Humanitas vervult hier een belangrijke rol in. Daarom ondersteunt het zorgkantoor en wij dit project.

Bewoners van ons Zorghotel zijn per definitie in een kwetsbare (maatschappelijke) positie. Zij revalideren bij Humanitas met als doel weer terug naar de thuissituatie te gaan. Vaak is de stap naar huis erg groot. Om de stap naar huis soepel te laten verlopen en de cliënt ook na terugkeer naar huis nog niet volledig los te laten hebben we de “Superbuurvrouw”. Deze buurvrouw maakt met de cliënt de verbinding tussen Humanitas en thuis en bekijkt voor vertrek naar huis wat nodig is voor een soepele en veilige terugkeer. Jolanda werkt sinds 2019 als superbuurvrouw. Zij legt contact met bewoners als zij nog op het zorghotel zijn. Soms neemt een zorgmedewerker contact met haar op als de stap voor een bewoner van het zorghotel naar huis, heel groot is. Jolanda heeft met alle bewoners van het zorghotel na thuiskomst, contact. Zij belt altijd na een aantal dagen. Soms is dat genoeg. Vaker gaat zij op thuisbezoek en af en toe zijn er frequenter bezoekjes gewenst. De reden voor (meer frequent) huisbezoek is vaak eenzaamheid en het ontbreken van een eigen netwerk. Jolanda vangt vragen op voordat het problemen worden voor mensen.

 

Telemonitoring Hartzorg (in aanvraag)

Salland Zorgverzekeraar is medeondertekenaar van een subsidieaanvraag bij ZonMW rondom hartzorg in de thuissituatie. Het project houdt in dat de samenwerkingspartners (Deventer Ziekenhuis, Carinova, HCDO,  patiëntvertegenwoordigers en Salland Zorgverzekeraar) uit gaan werken hoe we telemonitoring hartfalen het beste met elkaar zouden kunnen inzetten in onze regio. Uitgangspunt is dat alle organisaties in hun kracht hierbij betrokken worden en dat niet de hele invulling bij het ziekenhuis ligt, zoals je in andere regio’s ziet ontstaan. Gedurende het traject zal een implementatieplan worden opgesteld, zullen de huidige regionale transmurale afspraken over hartfalen worden door ontwikkelt met deze nieuwe vorm van zorg en wordt er een concrete start gemaakt met de implementatie binnen deze patiëntengroep.

 

Beweegmakelaar

In Deventer en omgeving werken Sportbedrijf Deventer (SBD), Deventer Ziekenhuis (DZ) en de Huisartsencoöperatie Deventer e.o. (HCDO) sinds enkele jaren samen aan het project ‘de beweegmakelaar’. Het doel van de beweegmakelaar is om inactieve mensen meer te laten bewegen en daarmee de gezondheid te bevorderen. Salland zorgverzekeringen ondersteunt samen met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel dit mooie initiatief en onderzoekt op welke wijze het project ondergebracht kan worden in structureel regionaal beleid. 

De werkwijze binnen het project bestaat uit verwijzing van patiënten door het ziekenhuis of de huisartspraktijk naar de beweegmakelaar. Na het doorlopen van een intakeproces begeleidt de beweegmakelaar de patiënt in het meer integreren van sporten en bewegen in het dagelijks leven, zowel zelfstandig als in georganiseerd verband bij een sport- of beweegclub. De beweegmakelaar heeft een groot netwerk en veel kennis van het lokale sport- en beweegaanbod. Voor patiënten werkt de aanwezigheid van de beweegmakelaar drempelverlagend en biedt tegelijkertijd een ‘stok achter de deur’, doordat er sprake is van regelmatig contact. 

De beweegmakelaar is mede ontstaan om te voorkomen dat mensen in het medisch domein terecht komen of terugkomen. Daarmee speelt de beweegmakelaar een rol in het terugdringen van zorggebruik. Eerste voorzichtige resultaten laten zien dat er inderdaad sprake lijkt van een afname in zorggebruik. De aankomende periode zal worden benut om de resultaten nog beter in kaart te brengen.