Jaarverslag 2022

Met trots presenteert Salland Zorgverzekeraar u het jaarverslag 2022 met in het bijzonder aandacht voor:

  • Klanttevredenheidsscore verzekerden: 8,3
  • Groei van het aantal verzekerden bij Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg
  • Eno gaat verder als Salland Zorgverzekeraar
  • Gezonde ontwikkelingen in de regio Salland
  • Duurzaam beleggen vanuit een financieel gezonde organisatie
  • HollandZorg opnieuw marktleider zorgverzekeringen voor internationaal werkenden in Nederland

Jaarverslagen

Elk jaar publiceert Salland Zorgverzekeraar haar jaarverslag. Naast de verplichting om financiële verantwoording af te leggen over onze resultaten, vinden wij het belangrijk om u te laten weten wat wij in brede zin doen en welke resultaten dat heeft opgeleverd.

Zoekt u oudere jaarverslagen? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel. Via deze website kunt u de digitale versies opvragen.

Jaarcijfers basisverzekering

Solvency & Financial Condition Report

Op 1 januari 2016 is Solvency II in werking getreden, een nieuw toezichtsraamwerk met daarin voorschriften over kwantitatieve kapitaaleisen, kwalitatieve eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering en voorschriften voor transparantie naar publiek en toezichthouder. Eén van de onderdelen betreft de jaarlijkse publicatie van Solvency II informatie via het rapport over de solvabiliteit en financiële positie (SFCR).

Het SFCR-rapport komt naast het al bestaande jaarverslag (ook een publieke rapportage). Deels overlappen deze twee documenten, waardoor bepaalde informatie uit dit rapport ook in het jaarverslag is terug te vinden.