In gebreke stelling huisartsenketen Co-Med geen impact op huisartsenzorg in Deventer en omstreken

Vandaag hebben een aantal zorgverzekeraars huisartsenketen Co-Med in gebreke gesteld onder meer vanwege het onvoldoende toegankelijk houden van de zorg voor verzekerden. Salland Zorgverzekeraar benadrukt dat in de regio Midden-IJssel, Deventer en omstreken geen Co-Med praktijk is gevestigd. De maatregel is dus niet van toepassing op huisartsen in deze regio.

De in gebreke stelling richt zich op specifieke tekortkomingen binnen de Co-Med huisartsenpraktijken, zoals het niet nakomen van afspraken, beperkte communicatie en onvoldoende medische zorg. Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor de betrokken patiƫnten te verbeteren.

Verzekerden ingeschreven bij een huisarts in Deventer en omstreken kunnen er volledig op vertrouwen dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Salland Zorgverzekeraar werkt al jarenlang samen met HCDO (Huisartsen Coƶperatie Deventer en Omstreken). Alle huisartsen uit de regio zijn hierbij aangesloten en voldoen aan de normen en eisen voor medische zorg. Samen met HCDO en de huisartsen werkt Salland Zorgverzekeraar aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor haar verzekerden.

Voor haar verzekerden buiten deze regio ingeschreven bij Co-Med werkt Salland Zorgverzekeraar nauw samen met andere zorgverzekeraars. Gezamenlijk zijn alternatieve oplossingen voorbereid om te garanderen dat elke verzekerde in Nederland op adequate huisartsenzorg kan blijven rekenen.