Declareren voor zorgaanbieders

Bij Salland Zorgverzekeraar zijn alle EI-standaarden geïmplementeerd, zodat zorgverleners elektronisch bij ons kunnen declareren. Op deze manier gaat het declaratieproces sneller voor zowel de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar. De verwerking van declaraties gebeurt via VECOZO. Heeft u zich nog niet aangemeld bij VECOZO? Dit kan via de website van VECOZO De standaarden zijn opgesteld zoals vastgesteld door Vektis.

Voor meer informatie over declaratieverwerkingen en machtigingen neemt u contact op met de afdeling Declaratie. Bekijk onze contactgegevens.

 

Materiële controle

Salland Zorgverzekeraar heeft de maatschappelijke verplichting om toe te zien op een correct declaratieverkeer. Zo borgen we dat iedere zorgaanbieder krijgt waar hij/zij recht op heeft, niet meer en niet minder. Eén van de middelen om toe te zien op correct declaratieverkeer is de materiële controle. Bij materiële controle wordt nagegaan of de levering van de gedeclareerde zorg of behandeling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of deze doelmatig is geweest. In het controleplan leest u meer over de materiële controle.