Zorgtransformatie

Salland Zorgverzekeraar stimuleert verandering in de zorg om zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.  In 2022 ondertekende Salland Zorgverzekeraar het landelijk Integraal Zorgakkoord (IZA) . Doel is goede passende zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen in Midden-IJssel.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Salland Zorgverzekeraar stimuleert verandering in de zorg om zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.  In 2022 ondertekende Salland Zorgverzekeraar het landelijk Integraal Zorgakkoord (IZA) . Doel is goede passende zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen in Midden-IJssel.

Salland Zorgverzekeraar, gemeenten, Salland United en zorg- en welszijnsorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de zorgtransformatie in de regio te versnellen. Doel is goede passende zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen in Midden-IJssel.

Regioplan en regiobeeld

Het regioplan is een overzicht van wat Salland Zorgverzekeraar, gemeenten, Salland United, zorg- en welzijnsorganisaties in Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst gezamenlijk gaan realiseren om de grootste regionale uitdagingen in de gezondheid en zorg in de regio beet te pakken. 

Het eerder dit jaar gepubliceerde regiobeeld schetst de feitelijke situatie van de regio: de zorgbehoefte van de bevolking en de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning. Met de input die opgehaald is tijdens de eerdere kick-off en zal worden opgehaald tijdens de werksessies in oktober is dit de basis voor de vorming van het regioplan.

Het regioplan schetst vervolgens de grootste knelpunten. In het plan wordt opgenomen welke partijen met welke opgave(n) aan de slag gaan en op welke schaal. En hoe de regio op (meetbare) resultaten stuurt en de voortgang inzichtelijk maakt.

 

In december volgt de publicatie van het regioplan. Het ministerie van VWS stelt hiervoor financiering via zorgakkoorden IZA en GALA beschikbaar. 

 

Resultaten regiobeeld

 

Ongeveer de helft van de jongvolwassenen ervaart mentale klachten. De regio vergrijst sneller dan het landelijk gemiddelde. Het aantal inwoners met overmatig alcoholgebruik en overgewicht ligt hoger en stijgt sneller dan in veel andere regio’s in Nederland. En ook in Midden-IJssel neemt het tekort aan zorgpersoneel toe. Het regiobeeld maakt duidelijk dat de grote uitdagingen vragen om een gezamenlijke nieuwe aanpak om goede passende zorg en ondersteuning voor iedereen die het nodig heeft, toegankelijk te houden. Lees het volledige regiobeeld.

 

Dien een zorgtransformatieplan in 

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over hoe we samen met zorgaanbieders, patiëntorganisaties en gemeenten plannen kunnen ontwikkelen voor impactvolle transformaties in de zorg. Deze transformatieplannen moeten in ieder geval een impactvolle bijdrage leveren om duurzame verandering in het zorgveld om de juiste zorg op de juiste plek écht te realiseren. Het gaat hierbij om het verschuiven, vervangen en voorkomen van zorg waarbij de acties veelal gericht zijn op de hele keten inclusief het sociaal domein.

Vanaf 1-2-2023 kunnen transformatieplannen voor de regio Midden-IJssel worden ingediend bij Salland Zorgverzekeraar.

Beoordeling & criteria

De IZA-partijen hebben samen afspraken gemaakt waar een transformatieplan aan moet voldoen. Alle plannen zullen op basis van dezelfde criteria worden beoordeeld. Het proces is als volgt:

Let op: plannen worden alleen beoordeeld wanneer alle partijen op wie dit impact heeft hierbij zijn betrokken. Nog beter is het wanneer de plannen zijn besproken binnen het netwerk van Salland United. 

Inleveren en meer informatie

Het inleveren van een transformatieplan kan door het ingevulde inleverformat per e-mail te sturen naar zorgtransformatie@salland.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook vragen stellen over het proces regiobeeld en regioplan. Meer informatie en veel gestelde vragen zijn te vinden op De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Denk mee

Ben jij werkzaam in zorg of welzijn of andere gerelateerde organisatie, zoals woningbouw of maak je bijvoorbeeld deel uit van een cliëntenraad in Deventer, Olst-Wijhe, Voorst en/of Raalte. Woon je in een van deze gemeenten en wil je meedenken met één van de thema’s van het regioplan? Meld je dan uiterlijk 6 oktober aan voor een van de thematische werksessies op 9 en 10 oktober.