Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over ons zorginkoopbeleid.

Veelgestelde vragen over ons zorginkoopbeleid

Hieronder ziet u de meest gestelde vragen én antwoorden.

Wie is Salland Zorgverzekeraar?
Salland Zorgverzekeraar verzekert duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. Ook internationaal werkenden die tijdelijk in Nederland werken bieden we een passende zorgverzekering. Voor inwoners van gemeenten in de regio Salland met indicatie voor de Wet Langdurige zorg organiseren we de zorg die nodig is.

We bestaan al ruim 160 jaar als zelfstandige zorgverzekeraar in Deventer, in de regio Salland. De Sallandse mentaliteit zit in ons DNA: Goede zorg regelen we gewoon, maar liever richten we ons op gezondheid. Onze zorg voor gezondheid is bedacht in de regio, maar niet beperkt tot een regio. We stimuleren en inspireren onze verzekerden om te werken aan hun gezondheid. Want voor een gezonde toekomst zorgen we samen.

Vanaf 2021 kopen we zorg regionaal en landelijk zelf in, zodat we nog meer kunnen betekenen voor al onze verzekerden. Wij zien onze kleinschaligheid als een kans om de zorg beter te maken; door een menselijke maat te hanteren en door een vertrouwde partner te zijn in het organiseren van zorg. Wij hopen samen met zorgverleners te komen tot afspraken die onze verzekerden centraal stellen en die leiden tot de beste zorg, nu en in de toekomst.

Onderdeel van Salland Zorgverzekeraar zijn Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en Salland Zorgkantoor. In 2023 gaat Eno gefaseerd over naar de nieuwe naam: Salland Zorgverzekeraar.
Ik heb een inhoudelijke vraag over het zorginkoopbeleid. Waar kan ik mijn vraag stellen?
U kunt uw vraag stellen via contact.
Hoe wijzig ik mijn (IBAN) gegevens?
Wijzigingen voor contractgerelateerde gegevens kunt u via het ons contactformulier aan ons doorgeven. Wilt u een wijziging van uw bankrekeningnummer doorgeven? Gebruik daarvoor het wijzigingsformulier IBAN (PDF).
Ik heb nog geen contract met Salland Zorgverzekeraar. Hoe vraag ik een contract aan?
Heeft u op dit moment geen contract met Salland Zorgverzekeraar en wilt u dit wel voor 2024? Laat dit dan voor 1 juni 2023 weten via ons contactformulier. Voor ons beleid rondom contracteren van nieuwe aanbieders verwijzen we u naar het zorginkoopbeleid.

Deze deadline geldt niet voor aanbieders van wijkverpleging. Meer informatie hierover vindt u in het zorginkoopbeleid 2024 Wijkverpleging.
Wat gebeurt er als ik geen contract sluit met Salland Zorgverzekeraar?
Als u geen contract sluit met Salland Zorgverzekeraar, stuurt u facturen naar verzekerden. Onze verzekerden kunnen de factuur vervolgens bij ons declareren. Het is daarbij goed om te weten dat in voorkomende gevallen vergoeding plaatsvindt tegen niet-gecontracteerd tarief. Wij accepteren hierbij geen akte van cessie. Ook kan het zijn dat er toestemming aangevraagd moet worden voor een aantal vormen van zorg. Meer informatie hiervoor vindt u op de websites van de zorgverzekeringsmerken van Salland Zorgverzekeraar: Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg
Ik heb voor 2023 een contract met Salland Zorgverzekeraar (voorheen Eno). Moet ik laten weten dat ik een contract wil voor 2024?
Als u op dit moment een contract heeft met Salland Zorgverzekeraar (voorheen Eno) en u wilt voor 2024 ook een contract met Salland Zorgverzekeraar, dan hoeft u dit niet aan ons te laten weten.
Wanneer gaat het contract in?
Voor aanvragen die gedaan worden voor aanvang van nieuwe inkoopjaar, geldt een ingangsdatum van 1 januari 2024. Voor aanvragen na 1 januari, is de ingangsdatum de eerste van de maand waarin het contract getekend is door partijen. Dit geldt niet voor contracten van MSZ en GGZ-instellingen, en integrale geboorteorganisaties (IGO’s).
In het beleid staat een datum vermeld waarin het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dit in?
Salland Zorgverzekeraar ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te zorgen dat verzekerden in 2024 zorg kunnen ontvangen van gecontracteerde aanbieders. Ook vinden we het van belang dat voor verzekerden tijdig het gecontracteerde zorgaanbod inzichtelijk is. Wij hanteren een ruime reactietermijn, maar we vinden het nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van praktijken/instellingen om tijdig tot beoordeling en ondertekening van het contract over te gaan.
Afgelopen jaar heb ik een meerjarig contract getekend. Moet ik actie ondernemen voor het nieuwe jaar?
Nee, dat hoeft niet. Het contract loopt automatisch door in het nieuwe jaar. Bij het dossier MSZ moet wel een prijslijst voor het nieuwe jaar worden vastgesteld via VECOZO.
Maakt Salland Zorgverzekeraar gebruik van VECOZO?
Wij streven ernaar om de contractering zoveel mogelijk digitaal via het VECOZO-portaal te laten verlopen. 
Hoe kan ik jullie bereiken?
U kunt ons bereiken via contact.
Waar kan ik een machtiging indienen voor een verzekerde?
Aanvragen voor een machtiging stuurt u naar toestemming@eno.nl. Voor algemene informatie over machtigingen kunt u contact met ons opnemen via declaratie@eno.nl.
Waar kan ik mijn vraag over een ingediende declaratie stellen?
Voor algemene informatie over declaratieverwerkingen kunt u contact met ons opnemen via declaratie@eno.nl of bel ons op telefoonnummer (0570) 68 74 46.