HollandZorg blij met Zorgconvenant voor betere toegang tot zorg voor internationaal werkenden

HollandZorg, specialist en marktleider in zorgverzekeringen voor internationaal werkenden die tijdelijk in Nederland verblijven, investeert al langere tijd in betere toegang tot zorg voor deze groep verzekerden. Tot op heden vinden lang niet alle internationaal werkenden hun weg naar de zorg in Nederland. Drempels zijn onder andere taalbarrière, de onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem, het niet ingeschreven staan bij een huisarts of juist de onbekendheid bij een huisarts. Doel van het Zorgconvenant, ondertekend door Kabinet en Zorgverzekeraars Nederland, is om samen met werkgevers en zorgverleners betere toegang tot de zorg te verlenen.

“Internationaal werkenden hebben net zoveel recht op zorg als elke inwoner van Nederland”, benadrukt Frank Johnsen, directeur Klant HollandZorg. “In de praktijk hebben we al vele stappen gezet. We geven praktische informatie over de zorg en de verzekering in meerdere talen. Daarnaast ondersteunen we de digitale huisarts zodat steeds meer internationaal werkenden toegang hebben tot een huisarts via een online consult. En via Mijn HollandZorg is het mogelijk om eenvoudig online alle documenten in te zien en een declaratie in te dienen”, aldus Johnsen. “Dat draagt bij aan de zelfredzaamheid van de verzekerde en ontzorgt de werkgever. Het zorgconvenant maakt dat onze inspanningen breder worden gedragen in Nederland en dat is een belangrijke ontwikkeling om toegang tot de zorg voor internationaal werkenden te behouden en verder te verbeteren.”

Minister Karien van Gennip: “Arbeidsmigranten mogen niet langer behandeld worden als tweederangsburger. Mensen die hier komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de toegang tot de zorg.”

Minister Ernst Kuipers: “Arbeidsmigranten sluiten net als Nederlanders verplicht een basisverzekering af. En arbeidsmigranten hebben dan ook recht op dezelfde toegang tot de zorg als iedereen in Nederland.”

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland: “Zelfredzaamheid van arbeidsmigranten in het Nederlandse zorgstelsel is niet vanzelfsprekend. ZN, en in het bijzonder leden van ZN die zich specifiek richten op de groep arbeidsmigranten, spannen zich in om de toegang tot de zorg voor arbeidsmigranten te behouden én te verbeteren. Dit doen zij door de arbeidsmigranten actief te ondersteunen en samen te werken met werkgevers en zorgaanbieders.”

Stroomversnelling

HollandZorg hoopt dat het Zorgconvenant zorgt voor een stroomversnelling in het verbeteren van de toegang tot de zorg voor internationaal werkenden. “We zien nog te vaak dat internationaal werkenden relatief laat gebruik maken van de zorg waar ze recht op hebben. Dit brengt vaak een langer herstel en hogere zorgkosten met zich mee. We focussen liever op gezondheid en preventie om zorg waar mogelijk te voorkomen.”  

Over HollandZorg

HollandZorg is specialist en marktleider in zorgverzekeringen voor internationaal werkenden die tijdelijk in Nederland werken. HollandZorg verzekert internationaal werkenden van de best passende zorg en ontzorgt werknemer en werkgever. Zo maken verzekerden gebruik van een app om een declaratie via de mobiele telefoon in te dienen en is de website en de mijnomgeving voor verzekerden in het Engels. Om de taalbarrière weg te nemen communiceren we belangrijke informatie in meerdere talen. Voor werkgevers nemen we veel werk uit handen. Zo bieden wij bijvoorbeeld een slimme digitale koppeling met het salaris- of planningspakket waardoor het aan- en afmelden voor de zorgverzekering automatisch gaat en is het aanvragen van zorgtoeslag eenvoudig te regelen via het zakelijk portaal. Ontzorgen zit in ons DNA. Voor een gezonde toekomst zorgen we samen. HollandZorg is onderdeel van Salland Zorgverzekeraar.
Meer informatie

Interesse in hoe HollandZorg zorgt voor betere toegang tot de zorg voor internationaal werkenden? Mail naar info@hollandzorg.nl onder vermelding van Zorgconvenant.