Gezocht: Gamechangers in de zorg

Hoe staat gezondheid en zorg er in Midden-IJssel voor? Salland Zorgverzekeraar en gemeenten nodigen gamechangers van zorg- en welzijnsorganisaties en inwoners van Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Voorst uit om mee te denken bij het vormen van het regiobeeld Midden-IJssel. Doel is zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen die zorg nodig heeft.

Om de druk op de zorg te verlichten en de juiste zorg op de juiste plek te bieden zijn er vele uitdagingen. De grootste uitdagingen om zorg toegankelijk te houden in de regio zijn het versterken van mentale gezondheid, langer thuis wonen voor ouderen en gelijke kansen op gezondheid. Reden voor Salland Zorgverzekeraar en gemeenten om in samenwerking met onder meer netwerkorganisatie Salland United af te trappen met een aantal bijeenkomsten om breed gedragen het regiobeeld op deze thema’s te vormen.

 

Denk mee als professional

Werk je als professional bij een zorg- of welzijnsorganisatie in Midden-IJssel? En werk je aan een nieuw plan en/of samenwerking die bijdraagt aan versterken van mentale gezondheid, langer thuis wonen of gelijke kansen op gezondheid in de regio? Denk dan mee tijdens een of meerdere bijeenkomsten: 

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Versterken mentale gezondheid

22 mei 19-20.30u | online bijeenkomst

Al jaren stijgt landelijk het aantal inwoners met (complexe) psychische klachten dat beroep doet op zorg bij huisarts, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en gemeente. In combinatie met het personeelstekort in de zorg krijgen inwoners met complexe psychische klachten geen of geen tijdige behandeling. Hoe staat de mentale gezondheid en zorg er in de regio voor? 

Langer thuis wonen

23 mei 12-13u | online bijeenkomst 

De regio vergrijst, het aantal chronisch zieken neemt toe en een groeiend personeelstekort vraagt om een nieuwe vorm van ouderenzorg: Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Welke woonvormen in de regio passen hierbij, hoe blijven ouderen meedoen in de maatschappij, welke voorzieningen zijn nodig in een wijk en welke zorg geven vrijwilligers en mantelzorgers?

Gelijke kansen op gezondheid

25 mei 11-12.30u | online bijeenkomst 

Mensen in armoede, migratie, met een lage opleiding en/of laag inkomen leven vaak ongezonder en maken meer gebruik van zorg. De gezondheidsachterstanden nemen toe. Door het verkleinen van de gezondheidsverschillen zal er minder vraag naar zorg zijn en ontstaat er betere toegang tot zorg voor iedereen die dit nodig heeft.

 

Denk mee als inwoner/ervaringsdeskundige 

Ben je inwoner en ervaringsdeskundige in Deventer, Raalte, Olst-Wijhe of Voorst en maak je deel uit van een advies- of cliëntenraad bij een zorg- of welzijnsorganisatie of gemeente in Midden-IJssel? Salland Zorgverzekeraar en gemeenten nodigen inwoners en/of ervaringsdeskundigen uit om vanaf het begin mee te denken over de grootste uitdagingen in de regio: 

Mentale gezondheid, langer thuis wonen en gelijke kansen op gezondheid

23 mei 19-20.30u | Locatie: De Ark, Oude Bathmenseweg 5 in Deventer

Presentatie van de grootste uitdagingen in de regio aan de hand van cijfers en in gesprek met inwoners en ervaringsdeskundigen over het beeld van en ervaring met deze uitdagingen. 

 

Passende zorg in stroomversnelling

Ministerie van VWS stelt landelijk 2,8 miljard euro voor 2023-2026 beschikbaar. Doel van de financiële impuls is het zorglandschap versneld in te richten naar passende zorg. Salland Zorgverzekeraar en gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Voorst nemen op verzoek van het ministerie het voortouw om regiobeeld en regioplan op te stellen voor Midden-IJssel. Het regiobeeld dient te voldoen aan de landelijke criteria. Landelijk komen er ook andere zorgsoorten en thema’s aan bod. Het regiobeeld en regioplan worden afgestemd met netwerkorganisatie Salland United. In opdracht van Salland Zorgverzekeraar en gemeenten organiseert Proscoop de bijeenkomsten. Eind juni publiceert de zorgverzekeraar het breed gedragen regiobeeld. Dit vormt de basis voor het regioplan waarin staat wat organisaties in de regio gezamenlijk gaan realiseren om de grootste regionale uitdagingen aan te pakken. En waar nodig wordt hier vanuit het ministerie aanvullende financiering voor toegekend. 

 

Meer informatie 

Zorgtransformatieplannen in de regio

gamechangers-gezocht