Salland Zorgverzekeraar ondertekent Green Deal Duurzame Zorg

Salland Zorgverzekeraar, de Rijksoverheid en meer dan honderd organisaties uit de zorg(gerelateerde) sector hebben hun handtekening gezet onder de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. Het doel is uitstoot van broeikasgassen, afval en grondstoffenverbruik drastisch te verminderen. 

De Greendeal Duurzame Zorg is een afspraak tussen de Rijksoverheid en organisaties in de zorg(gerelateerde) sector om zich gezamenlijk in te spannen voor duurzame plannen in de zorg, concreet met vijf doelen:

  • Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers
  • Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
  • CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  • Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050
  • Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)

Verzekeren van duurzame zorg

“Om gezondheid te bevorderen biedt Salland Zorgverzekeraar samen met organisaties in de regio onder meer Fitchannel, de Beweegmakelaar en Cool2BeFit aan. Landelijk wisselen we met steeds meer organisaties kennis en innovatieve oplossingen uit om meer duurzame zorg te versnellen. We hebben met GGZ-aanbieders contractueel afgesproken dat de CO2-uitstoot wordt teruggebracht met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Met de farmacie hebben we afspraken gemaakt hoe we samen de milieubelasting door medicatie kunnen verminderen”, aldus Pieter Degen, manager Beleid en Innovatie bij Salland Zorgverzekeraar. “Deze Green Deal met de vele ondertekenaars is voor ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn. Het draagt bij aan waarin we ons steeds verder ontwikkelen: het verzekeren van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland.”

Minimale impact op klimaat en milieu

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers: “De noodzaak om te verduurzamen in de zorg is groter dan ooit. Het is een noodzakelijke opgave en zeker geen makkelijke. Ik heb er vertrouwen in dat we met de Green Deal samen met de sector concrete stappen zetten naar een duurzame toekomst.”

De Green Deal Samenwerken aan Duurzame Zorg wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gedragen door de zorg(gerelateerde) sector.

Salland Zorgverzekeraar

Salland Zorgverzekeraar verzekert duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. Ook internationaal werkenden die tijdelijk in Nederland werken bieden we een passende zorgverzekering. Voor inwoners van gemeenten in de regio Salland met indicatie voor de Wet Langdurige zorg organiseren we de zorg die nodig is.

We bestaan al ruim 160 jaar als zelfstandige zorgverzekeraar in Deventer, in de regio Salland. De Sallandse mentaliteit zit in ons DNA: Goede zorg regelen we gewoon, maar liever richten we ons op gezondheid. Onze zorg voor gezondheid is bedacht in de regio, maar niet beperkt tot een regio. We stimuleren en inspireren onze verzekerden om te werken aan hun gezondheid. Want voor een gezonde toekomst zorgen we samen.

Onderdeel van Salland Zorgverzekeraar zijn Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en Salland Zorgkantoor.