Salland Zorgverzekeraar zet in op meer inclusieve zorg

salland-zorgverzekeraar-regenboog-hart-logo-315x250
salland-zorgverzekeraar-regenboog-hart-logo-315x250

Salland Zorgverzekeraar zet in op meer inclusieve zorg voor vrouwen

‘One size fits all’ in de gezondheidszorg is al lang achterhaald. Waar traditioneel gezien medische richtlijnen overwegend op de mannelijke patiënt werden geschreven heeft decennialang onderzoek geleid tot een groeiende focus op geslachtsspecifieke zorg, met name bij vrouwen. Gender speelt een significante rol in hoe ziekten zich manifesteren en hoe het lichaam reageert op behandelingen. Salland Zorgverzekeraar stimuleert inclusiviteit in de zorg en is op zoek naar vrouwen die hun ervaring willen delen en naar zorgaanbieders met vernieuwende initiatieven en projecten die bijdragen aan inclusiviteit voor de vrouw. Doel is om gelijke kansen op gezondheid te bevorderen.

Verschillen in medische behandeling 

Het vrouwelijk lichaam reageert vaak anders op medicatie dan het mannelijk lichaam. Vrouwen hebben vaak een lager lichaamsgewicht en een hoger percentage lichaamsvet dan mannen. Dit kan van invloed zijn op de snelheid waarmee medicijnen worden opgenomen, gemetaboliseerd en uitgescheiden. Ook vrouwelijke hormonen, zoals oestrogeen en progesteron kunnen de werking van medicatie beïnvloeden. In pijnperceptie en de effectiviteit van pijnstillende medicijnen zijn er ook verschillen tussen man en vrouw. Dat vraagt om een specifieke benadering van pijnmanagement. De bijwerkingen van medicijnen kunnen verschillen tussen mannen en vrouwen.

Hartziekte

Bij hartklachten en -ziekte ziet de Hartstichting grote verschillen tussen man en vrouw. Vrouwen ervaren bij een hartinfarct vaak minder duidelijke signalen dan mannen. Na problemen in de zwangerschap (bijvoorbeeld hoge bloeddruk en diabetes) loopt een vrouw hoger risico op latere hartklachten. Vrouwen vertonen een andere ontstekingsreactie bij aderverkalking en krijgen ongeveer zeven tot tien jaar later hartklachten dan mannen. Vrouwelijke hormonen lijken hen tot de overgang te beschermen. 

Post-covid-syndroom

Van de mensen die na drie maanden nog steeds coronaklachten ervaren, is ongeveer tweederde vrouw. Dat blijkt uit meerdere internationale onderzoeken afgelopen jaren en is ook de conclusie van Stichting C-support op basis van tienduizenden Nederlanders die langdurig klachten ervaren. Hoewel het nog veel onderzoek vraagt, lijken geslachtsspecifieke biologische, immunologische en hormonale factoren, te kunnen bijdragen aan een verhoogd risico op het Post-covid-syndroom.

Kanker 

Borstreconstructie-operaties komen vaker voor bij vrouwen na borstkanker vanwege de impact van borstkankerbehandelingen op borstweefsel en -vorm, evenals de wens om fysiek en emotioneel herstel te bevorderen en zelfbeeld te verbeteren. Recent is in de media aandacht voor vervolgoperaties bij borstreconstructies na kanker die niet standaard zouden worden vergoed en waarbij er wordt gesproken over ongelijke behandeling. Salland Zorgverzekeraar zoomt hier graag extra op in. 

Eerste en tweede reconstructies na kanker worden standaard vergoed zonder machtigingsvereiste. Voor een derde of daaropvolgende reconstructie geldt een machtigingsaanvraag, waarbij de medisch specialist een machtiging aanvraagt bij de medisch adviseur (arts) bij de zorgverzekeraar. Voor aandoeningen waarbij een machtigingsplicht geldt, is de beoordelingswijze vastgelegd in ‘Beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard’ (publicatiedatum 1 september 2022).

Voor welke vervolgbehandeling een machtiging nodig is en aan welke criteria de machtiging dient te voldoen dat is vastgesteld in de werkwijzer op basis van de zorgverzekeringswet en door de Vereniging Artsen Volksgezondheid(VAV), Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), Zorginstituut Nederland(ZIN), Zorgverzekeraars Nederland(brancheorganisatie ZN) en zorgverzekeraars. Salland Zorgverzekeraar en andere zorgverzekeraars voeren deze beoordeling uit. 

In de beoordeling van alle reconstructieaanvragen plastische chirurgie worden uniforme criteria gehanteerd, waarbij er centraal staat of er sprake is van een verminking en/of een ernstige  functiestoornis. Niet voor alle behandelingen is vooraf een aanvraag nodig. Er is bijvoorbeeld geen aanvraag nodig wanneer er geen sprake is van mogelijke cosmetiek, maar er wel sprake is van een functionele stoornis na kanker, denk bijvoorbeeld aan kauw-, slik- of plasproblemen.

Foto’s opvragen bij hoge uitzondering
Bij een derde of daaropvolgende aanvraag voor reconstructie, bij zeer hoge uitzondering, wanneer na herhaaldelijk opvragen van meer informatie een zorgvuldige beoordeling niet mogelijk is en er gerede twijfel is, kan een medisch adviseur (arts) bij Salland Zorgverzekeraar conform de vastgestelde richtlijnen foto’s opvragen. Dit geldt voor alle aanvragen van reconstructies na kanker, maar ook bijvoorbeeld voor borst-, buikwand-, neuscorrecties voor vrouw, man, genderneutraal of kind. Deze foto’s worden met uiterste zorgvuldigheid behandeld. De uitwisseling van de foto’s vindt plaats via een veilige omgeving waar de medisch specialist de foto’s deelt met de medisch adviseur van Salland Zorgverzekeraar. 

“We ontvangen enkele aanvragen voor een derde reconstructie per jaar en deze vallen vrijwel altijd positief uit voor de verzekerde”, aldus Petra Teunis, voorzitter directieteam Salland Zorgverzekeraar. “Dat neemt niet weg dat als de richtlijnen om verbetering vragen, dat deze richtlijnen zo spoedig mogelijk moeten worden herzien. Daar werken we graag aan mee.” 

Zorgverzekeraars Nederland (Brancheorganisatie van alle zorgverzekeraars) neemt de signalen over mogelijke ongelijkheid van behandeling serieus en gaat met de NVPC in gesprek over het huidige proces en hoe dat is te verbeteren.

Salland Zorgverzekeraar

Salland Zorgverzekeraar stimuleert gelijke kansen in op gezondheid voor iedereen. Een belangrijk aspect is inclusieve zorg; meer aandacht voor geslachtsspecifieke symptomen en medische behandelingen om effectiviteit van behandelingen te vergroten en de algehele gezondheidsresultaten te verbeteren.

  • Ervaring delen? Ben je of was je verzekerd bij Salland Zorgverzekeraar en wil je jouw ervaring in relatie tot inclusieve zorg met ons delen, stuur ons dan een e-mail.
  • Nieuw zorginitiatief of project? Werk je als zorgaanbieder samen met andere zorgaanbieders aan een vernieuwend initiatief of project samen met andere zorgaanbieders dat impactvol kan bijdragen aan gelijke kansen op de gezondheid voor vrouwen, vul het contactformulier in.

In dit artikel is gekozen voor inclusieve zorg voor de vrouw. In volgende artikelen worden andere thema’s van gelijke kansen op gezondheid en inclusiviteit, waar Salland Zorgverzekeraar op inzet, belicht. 

Het kleurrijke hart in het Salland Zorgverzekeraar-logo staat voor ons symbool voor gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. De kleuren symboliseren niet per kleur een specifieke groep, maar staan samen voor iedereen die deel uitmaakt van onze samenleving.