Paramedische zorg

In het zorginkoopbeleid informeren wij u over onze uitgangspunten bij de inkoop van paramedische zorg. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering. Paramedische zorg is een verzamelnaam voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en podotherapie / voetzorg bij diabetes mellitus.
Paramedische zorg Zorginkoopbeleid Salland Zorgverzekeraar
Paramedische zorg Zorginkoopbeleid Salland Zorgverzekeraar
In het zorginkoopbeleid informeren wij u over onze uitgangspunten bij de inkoop van paramedische zorg. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering. Paramedische zorg is een verzamelnaam voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en podotherapie / voetzorg bij diabetes mellitus.

Zorginkoopbeleid

Met ons zorginkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen.

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2025
Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2024

   

  In 3 stappen een contract

   1. Bekijk het nieuwe zorginkoopbeleid
   - U heeft al een contract met ons en voldoet aan onze actuele voorwaarden, dan ontvangt u vóór 1 oktober een contractvoorstel/vragenlijst of een uitnodiging voor een inkoopgesprek.
   - U heeft nog niet eerder een contract met ons gehad? Meld u dan uiterlijk vóór 1 september (liefst eerder) aan via het contactformulier om in aanmerking te komen voor een contractvoorstel.

   2. Contractvoorstel & offerte
   Digitale contractering: voor 1 oktober ontvangt u het contractvoorstel incl. inhoudelijke toelichting. Na 6 weken vervalt dit voorstel.
   Face to face-contractering: stuur uiterlijk 1 september uw offerte inclusief inhoudelijke toelichting naar ons.

   3. Contract ondertekenen
   Digitale contractering: onderteken uiterlijk 12 november het contract digitaal in VECOZO.
   Face to face-contractering: samen spannen we ons in om het contracteerproces voor 12 november af te ronden.

   Na het doorlopen van deze drie stappen heeft u een contract met Salland Zorgverzekeraar. U bent zichtbaar in de zorgzoekers op onze websites. Samen garanderen we goede passende zorg voor onze verzekerden!

   Een zorgcontract met Salland Zorgverzekeraar wijzigen of heeft u een vraag over het contract? Vul het contactformulier in.

    

   Formulieren en documenten

   Informatie over paramedische herstelzorg (voor 2020 en 2021)

   Lijst aangewezen valpreventieve beweeginterventies 

    

   Veelgestelde vragen

   Over Salland Zorgverzekeraar, het zorginkoopbeleid, het contract en hoe u ons kunt bereiken

    

   Aanvulling zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2024

   Het zorginkoopbeleid paramedische zorg 2024 is op twee onderdelen gewijzigd. Lees hier het nieuwsbericht. 

   Veelgestelde vragen

   Paramedische zorg

   Veelgestelde vragen

   Over uw praktijk

   Veelgestelde vragen

   Over de overeenkomst

   Veelgestelde vragen

   Over declareren