Aanleveren stand van
declaraties en prognosecijfers

 

In onze standaardovereenkomst is onder meer vastgelegd dat periodiek (per kwartaal) de stand van de declaraties en de prognosecijfers aan Salland Zorgverzekeraar worden verstrekt. Wij maken daarvoor (per 2023) gebruik van de Nalevingsmodule van Vecozo

Format
Wij verzoeken u daarvoor het format te downloaden, in te vullen en te plaatsen in de Nalevingsmodule van Vecozo. Bij de vulling van het format verzoeken wij u harde waarden in te voeren.

Bovenstaand format is voor 2024 (het format voor 2023 vindt u hier

Planning 
Daarbij hanteren wij de volgende deadlines:

 

Kwartaal Zorgrealisatie en Prognose DGM Realisatie en Prognose Deadline
Q1 2022 (definitief), 2023 en 2024 2023, 2024 1 mei 2024
Q2 2023 en 2024 2023, 2024 31 juli 2024
Q3 2023 en 2024 2024 31 oktober 2024
Q4 2023 en 2024 2024 31 januari 2025
 

Voor vragen over de aanlevering kunt u contact opnemen via zorginkoop.msz@salland.nl

Als u het format uploadt in de nalevingsmodule, vragen wij u om het format de volgende notatie te geven: AGB-code_jaar aanleveren_kwartaal_A (voorbeeld: 06010101_2024_Q1_A). Als het format foutief of onvolledig wordt ingevuld, heropenen wij de nalevingsmodule.