Medisch specialistische zorg

Op deze pagina vindt u nieuws, het zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg, contractinformatie, belangrijke formulieren en documenten en relevante veelgestelde vragen voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en categorale instellingen.

Categorale instellingen

Onder categorale instellingen verstaan wij:

  • audiologische centra
  • dialysecentra
  • eerstelijns diagnostische centra
  • medisch specialistische revalidatiecentra
  • trombosediensten
  • radiotherapeutische instellingen
  • centra voor protonentherapie
  • klinisch genetische centra
  • categorale ziekenhuizen

 

Zorginkoopbeleid

Met ons zorginkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen.

Lees meer over het aanvragen van transformatiegelden (PDF)

Inkoopbeleid MSZ 2024 (PDF)
Inkoopbeleid MSZ 2023 (PDF)

Contractinformatie

Hieronder vindt u onze overeenkomsten Categorale instellingen:

Bent u geïnteresseerd in een contract met Salland Zorgverzekeraar? Of heeft u een contract met ons en heeft u hier een vraag over? Neemt u dan contact met ons op.

Ondervindt u problemen met Salland Zorgverzekeraar rondom uw zorgcontract? Bespreek die dan bij voorkeur rechtstreeks met uw contactpersoon bij Salland, om zo tot een oplossing te komen. U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.

 

Formulieren en documenten

Aanvraagformulier Medisch specialistische revalidatie (PDF)

 

Veelgestelde vragen

Over Salland Zorgverzekeraar, het zorginkoopbeleid, het contract en hoe u ons kunt bereiken


Aanleveren stand van
declaraties en prognosecijfers

In onze standaardovereenkomst is onder meer vastgelegd dat periodiek (per kwartaal) de stand van de declaraties en de prognosecijfers aan Salland Zorgverzekeraar worden verstrekt. Wij maken daarvoor (per 2023) gebruik van de Nalevingsmodule van Vecozo.