Aanleveren stand van
declaraties en prognosecijfers

 

In onze standaardovereenkomst is onder meer vastgelegd dat periodiek (per kwartaal) de stand van de declaraties en de prognosecijfers aan Salland Zorgverzekeraar worden verstrekt. Wij maken daarvoor (per 2023) gebruik van de Nalevingsmodule van Vecozo

Format
Wij verzoeken u daarvoor het format te downloaden, in te vullen en te plaatsen in de Nalevingsmodule van Vecozo. Bij de vulling van het format verzoeken wij u harde waarden in te voeren.

Planning 
Daarbij hanteren wij de volgende deadlines:

 

Kwartaal Zorgrealisatie en Prognose DGM Realisatie en Prognose Deadline
Q1 2022 en 2023 2022, 2023 1 mei 2023
Q2 2022 en 2023 2022, 2023 1 augustus 2023
Q3 2022 en 2023 2023 1 november 2023
Q4 2022 en 2023 2023 1 februari 2024
 

Voor vragen over de aanlevering kunt u contact opnemen via zorginkoop.msz@salland.nl.