Medisch-specialistische zorg

In het zorginkoopbeleid informeren wij u over onze uitgangspunten bij de inkoop van medisch-specialistische zorg (MSZ). U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering. De zorginkoop voor MSZ is voor  ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en categorale instellingen, die gevestigd zijn en zorg leveren in Nederland. 
MSZ Zorginkoopbeleid Salland Zorgverzekeraar
MSZ Zorginkoopbeleid Salland Zorgverzekeraar
In het zorginkoopbeleid informeren wij u over onze uitgangspunten bij de inkoop van medisch-specialistische zorg (MSZ). U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering. De zorginkoop voor MSZ is voor  ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en categorale instellingen, die gevestigd zijn en zorg leveren in Nederland. 

Zorginkoopbeleid

Met ons zorginkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen.

Inkoopbeleid MSZ 2025
Inkoopbeleid MSZ 2024

Links naar de overeenkomsten 2024:

   

  In 3 stappen een contract

   1. Bekijk het nieuwe zorginkoopbeleid
   - U heeft al een contract met ons en voldoet aan onze actuele voorwaarden, dan ontvangt u vóór 1 oktober een contractvoorstel/vragenlijst of een uitnodiging voor een inkoopgesprek.
   - U heeft nog niet eerder een contract met ons gehad? Meld u dan uiterlijk vóór 1 september (liefst eerder) aan via het contactformulier om in aanmerking te komen voor een contractvoorstel.

   2. Contractvoorstel & offerte
   Digitale contractering: voor 1 oktober ontvangt u het contractvoorstel incl. inhoudelijke toelichting. Na 6 weken vervalt dit voorstel.
   Face to face-contractering: stuur uiterlijk 1 september uw offerte inclusief inhoudelijke toelichting naar ons.

   3. Contract ondertekenen
   Digitale contractering: onderteken uiterlijk 12 november het contract digitaal in VECOZO.
   Face to face-contractering: samen spannen we ons in om het contracteerproces voor 12 november af te ronden.

   Na het doorlopen van deze drie stappen heeft u een contract met Salland Zorgverzekeraar. U bent zichtbaar in de zorgzoekers op onze websites. Samen garanderen we goede passende zorg voor onze verzekerden!

   Een zorgcontract met Salland Zorgverzekeraar wijzigen of heeft u een vraag over het contract? Vul het contactformulier in.

    

   Formulieren en documenten

   Aanvraagformulier Medisch specialistische revalidatie

    

   Veelgestelde vragen

   Over Salland Zorgverzekeraar, het zorginkoopbeleid, het contract en hoe u ons kunt bereiken

    

   Aanleveren stand van declaraties en prognosecijfers

   In onze standaardovereenkomst is onder meer vastgelegd dat periodiek (per kwartaal) de stand van de declaraties en de prognosecijfers aan Salland Zorgverzekeraar worden verstrekt. Wij maken daarvoor gebruik van de Nalevingsmodule van Vecozo.