Medisch specialistische zorg

Op deze pagina vindt u nieuws, het zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg, contractinformatie, belangrijke formulieren en documenten en relevante veelgestelde vragen voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en categorale instellingen.

Categorale instellingen

Onder categorale instellingen verstaan wij:

  • audiologische centra
  • dialysecentra
  • eerstelijns diagnostische centra
  • medisch specialistische revalidatiecentra
  • trombosediensten
  • radiotherapeutische instellingen
  • centra voor protonentherapie
  • klinisch genetische centra
  • categorale ziekenhuizen

 

Zorginkoopbeleid

Met ons zorginkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen.

Lees meer over het aanvragen van transformatiegelden (PDF)

Inkoopbeleid MSZ 2024 (PDF)
Inkoopbeleid MSZ 2023 (PDF)

Contractinformatie

Hieronder vindt u onze overeenkomsten Categorale instellingen:

Bent u geïnteresseerd in een contract met Salland Zorgverzekeraar? Of heeft u een contract met ons en heeft u hier een vraag over? Neemt u dan contact met ons op.

Ondervindt u problemen met Salland Zorgverzekeraar rondom uw zorgcontract? Bespreek die dan bij voorkeur rechtstreeks met uw contactpersoon bij Salland, om zo tot een oplossing te komen. U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.

 

Formulieren en documenten

Aanvraagformulier Medisch specialistische revalidatie (PDF)

 

Veelgestelde vragen

Over Salland Zorgverzekeraar, het zorginkoopbeleid, het contract en hoe u ons kunt bereiken