Zorg en ondersteuning bij overgewicht

In het zorginkoopbeleid informeren wij u over onze uitgangspunten bij de inkoop van zorg en ondersteuning bij overgewicht. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering. De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en oefentherapeuten. 
Salland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid GLI
Salland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid GLI
In het zorginkoopbeleid informeren wij u over onze uitgangspunten bij de inkoop van zorg en ondersteuning bij overgewicht. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering. De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en oefentherapeuten. 

Zorginkoopbeleid

Met ons zorginkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen.

Inkoopbeleid Zorg en ondersteuning bij overgewicht 2025
Inkoopbeleid Gecombineerde leefstijlinterventie 2024 

   

  In 3 stappen een contract

   1. Bekijk het nieuwe zorginkoopbeleid
   - U heeft al een contract met ons en voldoet aan onze actuele voorwaarden, dan ontvangt u vóór 1 oktober een contractvoorstel/vragenlijst of een uitnodiging voor een inkoopgesprek.
   - U heeft nog niet eerder een contract met ons gehad? Meld u dan uiterlijk vóór 1 september (liefst eerder) aan via het contactformulier om in aanmerking te komen voor een contractvoorstel.

   2. Contractvoorstel & offerte
   Digitale contractering: voor 1 oktober ontvangt u het contractvoorstel incl. inhoudelijke toelichting. Na 6 weken vervalt dit voorstel.
   Face to face-contractering: stuur uiterlijk 1 september uw offerte inclusief inhoudelijke toelichting naar ons.

   3. Contract ondertekenen
   Digitale contractering: onderteken uiterlijk 12 november het contract digitaal in VECOZO.
   Face to face-contractering: samen spannen we ons in om het contracteerproces voor 12 november af te ronden.

   Na het doorlopen van deze drie stappen heeft u een contract met Salland Zorgverzekeraar. U bent zichtbaar in de zorgzoekers op onze websites. Samen garanderen we goede passende zorg voor onze verzekerden!

   Een zorgcontract met Salland Zorgverzekeraar wijzigen of heeft u een vraag over het contract? Vul het contactformulier in.

    

   Formulieren en documenten

   Lijst aangewezen zorgprogramma’s GLI voor volwassenen

    

   Veelgestelde vragen

   Over Salland Zorgverzekeraar, het zorginkoopbeleid, het contract en hoe u ons kunt bereiken