Geboortezorg

In het zorginkoopbeleid Geboortezorg informeren wij u over onze uitgangspunten bij de inkoop van de Geboortezorg. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.
Salland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Geboortezorg
Salland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Geboortezorg
In het zorginkoopbeleid Geboortezorg informeren wij u over onze uitgangspunten bij de inkoop van de Geboortezorg. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Zorginkoopbeleid

Met ons zorginkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen.

 

In 3 stappen een contract

  1. Bekijk het nieuwe zorginkoopbeleid
  - U heeft al een contract met ons en voldoet aan onze actuele voorwaarden, dan ontvangt u vóór 1 oktober een contractvoorstel/vragenlijst of een uitnodiging voor een inkoopgesprek.
  - U heeft nog niet eerder een contract met ons gehad? Meld u dan uiterlijk vóór 1 september (liefst eerder) aan via het contactformulier om in aanmerking te komen voor een contractvoorstel.

  2. Contractvoorstel & offerte
  Digitale contractering: voor 1 oktober ontvangt u het contractvoorstel incl. inhoudelijke toelichting. Na 6 weken vervalt dit voorstel.
  Face to face-contractering:stuur uiterlijk 1 september uw offerte inclusief inhoudelijke toelichting naar ons.

  3. Contract ondertekenen
  Digitale contractering: onderteken uiterlijk 12 november het contract digitaal in VECOZO.
  Face to face-contractering: samen spannen we ons in om het contracteerproces voor 12 november af te ronden.

  Na het doorlopen van deze drie stappen heeft u een contract met Salland Zorgverzekeraar. U bent zichtbaar in de zorgzoekers op onze websites. Samen garanderen we goede passende zorg voor onze verzekerden!

  Een zorgcontract met Salland Zorgverzekeraar wijzigen of heeft u een vraag over het contract? Vul het contactformulier in.

  Integrale geboortezorg

  Deze vragen krijgen wij vaak

  Kraamzorg

  Verloskunde