Zorgverzekering kiezen voor 1 januari: maak de juiste keuze makkelijker

Wat is voor mij de beste zorgverzekering tegen de beste prijs? Waar moet ik op letten? Hoe stap ik over? Voor veel mensen is dit geen eenvoudige opgave. Tot en met Oudejaarsdag is het mogelijk om over te stappen. Daarna is overstappen weer mogelijk vanaf 12 november 2023. Frank Johnsen, directeur Klant Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg geeft de belangrijkste tips om de juiste keuze makkelijker te maken. 

Het basispakket is bepaald door de overheid en bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde. De inhoud kan jaarlijks veranderen. De zorgverzekeraars bepalen voorwaarden en vergoedingen van de aanvullende verzekering op basis de wensen en behoeftes van de verzekerden en het zorgaanbod. Vervolgens wordt op basis van de verwachte zorgkosten de hoogte van de premie bepaald. De overheid stelt de hoogte van eigen risico en zorgtoeslag vast. Goed nieuws is dat de overheid in 2023 een hogere zorgtoeslag van ongeveer €35 per maand naar €154 per maand uitkeert en er meer huishoudens recht hebben op zorgtoeslag. Een zorgverzekeraar heeft geen winstoogmerk: bij Salland Zorgverzekeraar gaat 97% gaat rechtstreeks naar de zorg, 3% is voor organisatie en overige kosten.

 

Belangrijkste tips bij jouw keuze:

 

1. Bedenk wat je zoekt in een zorgverzekering en bepaal je eigen risico

Ga je liever voor zekerheid en geen onverwachte grote uitgaven? Kies dan voor een uitgebreider aanvullend pakket en een laag eigen risico. Vind je een hogere eigen bijdrage, wanneer je zorg nodig hebt geen probleem en/of schat je in weinig zorg nodig te hebben? Kies dan voor een minder uitgebreid pakket en een hoger eigen risico. Het is dan wel handig om het bedrag aan eigen risico wel achter de hand te houden voor het geval je wel gebruik maakt van zorg. 

De budgetpolis biedt een iets lagere maandpremie, maar daar tegenover staat een beperkte keuze in zorgverleners en je loopt het risico op hoge tegenvallende kosten die niet vergoed worden. Daarnaast heb je vaak minder keuze in aanvullende verzekeringen. Andere zorgverzekeringen hebben vaak meer zorgaanbieders gecontracteerd en de vergoeding van de kosten bij niet gecontracteerde zorgaanbieders is hoger. Ook heb je vaak meer keuze in aanvullende verzekeringen.

 

2. Kijk naar je persoonlijke situatie

De aanvullende verzekering wordt nog weleens gezien als bijzaak, maar veelvoorkomende vergoedingen zoals fysiotherapie en orthodontie worden juist vanuit hier gedekt. En reis je regelmatig of staat er een lange reis gepland in 2023? Als je een aanvullende verzekering afsluit, heb je recht op volledige vergoeding van spoedeisende hulp in het buitenland, zonder aanvullende verzekering is de vergoeding tot maximaal Nederlandse kostprijs. 

 

3. Let op het aantal gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverleners

Niet-gecontracteerde zorg is zorg waarbij de zorgverlener en de zorgverzekeraar geen afspraken met elkaar hebben gemaakt over prijs, kwaliteit en wachtlijsten. Een percentage van de kosten wordt vergoed, bij budgetpolissen ligt dit percentage vaak lager dan bij andere zorgverzekeringen. Heeft een zorgverzekeraar met veel zorgverleners een contract, dan geeft dit vooraf al veel zekerheid. 

 

4. Kijk goed naar welke zorgverzekeraar bij je past

Wat zoek je in een verzekeraar? Er zijn grote landelijke verzekeraars, die zich met name richten op collectieve klanten. Ook zijn er regionale verzekeraars die zich inzetten voor onder meer de toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen in de regio en het vergroten van de leefbaarheid van de lokale gemeenschappen. De regionale zorgverzekeraar kent de omgeving. Bedenk wat je zoekt in en verwacht van een zorgverzekeraar. 

 

5. Let op bij een vergelijkingssite

Let op prijs EN kwaliteit. Gebruik je een vergelijkingssite, controleer dan welke standaarden al zijn ingevuld. Zorg dat deze staan ingesteld op jouw persoonlijke situatie voor het beste advies. En vaak helpt het ook om op een andere vergelijkingssite nogmaals jouw vergelijk te doen, zodat je zeker weet dat je een goede keuze maakt. 

 

Salland Zorgverzekeraar

Salland Zorgverzekeraar verzekert duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. Ook internationaal werkenden die tijdelijk in Nederland werken bieden we een passende zorgverzekering. Voor inwoners van gemeenten in de regio Salland met indicatie voor de Wet Langdurige zorg organiseren we de zorg die nodig is. We bestaan al ruim 160 jaar als zelfstandige zorgverzekeraar in Deventer, in de regio Salland. De Sallandse mentaliteit zit in ons DNA: Goede zorg regelen we gewoon, maar liever richten we ons op gezondheid. Onze zorg voor gezondheid is bedacht in de regio, maar niet beperkt tot een regio. We stimuleren en inspireren onze verzekerden om te werken aan hun gezondheid. Want voor een gezonde toekomst zorgen we samen.

Onderdeel van Salland Zorgverzekeraar zijn Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en Salland Zorgkantoor. Verzekerden hebben de keuze uit vele huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en andere zorgverleners.

 

Meer informatie

Vrouw doet wat administratie op de bank