Intensiveren domeinoverstijgend samenwerken maakt regionale zorg duurzaam en toegankelijk voor iedereen

Als bestuursvoorzitter van Salland Zorgverzekeraar (Eno) is Petra Teunis vanaf de start van Salland United nauw betrokken bij Salland United. Ze is lid van het dagelijks bestuur van het netwerk en heeft een duidelijke toekomstvisie op regionale domeinoverstijgend samenwerking. Het Integraal Zorgakkoord, de Woonzorgvisie (WOZO) en de Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) vragen volgens haar om een volgende stap in de regionale samenwerking met als speerpunt de digitalisering. Salland Zorgverzekeraar (Eno) zet zich hier samen met Salland United partners maximaal voor in.


Voordat we inzoomen op de toekomst, blikt Petra kort terug. Ze kijkt trots en met plezier naar de huidige regionale samenwerking. ,,We hebben in de afgelopen jaren mooie slagen gemaakt met elkaar”, vindt ze. ,,Er staat een regiovisie met gemeenschappelijke thema’s en doelen en dat verbindt alle partijen met elkaar. En er zijn ook een aantal mooie, concrete projecten gerealiseerd. De Regioverpleegkundige is een goed voorbeeld van de samenwerking die ook een direct positief effect op de zorg voor de inwoners heeft. Ook Wondzorg op afstand vind ik een sprekend voorbeeld. Het zijn niet altijd de hele grote projecten die impact hebben, maar juist ook de kleine compacte initiatieven vind ik waardevol.”

 

Kracht van de regio

Petra is positief over het Integraal Zorgakkoord en de daaraan verbonden transitiegelden. Het biedt kansen om de samenwerking te intensiveren, denkt ze. ,,Wij hebben eerder gepleit voor een regiobudget”, zegt ze. ,,Met deze transitiegelden kunnen we mooie stappen zetten in de domein-overstijgende samenwerking. Nieuw is dat we dat met een tweede zorgverzekeraar samen gaan doen, zodat objectiviteit gewaarborgd is. Ik geloof in de kracht van de regionale zorg. Met deze tools kunnen we vervolgstappen maken en op sommige punten de versnelling inzetten. We zullen uiteraard hierover goed met elkaar in gesprek moeten gaan. Het proces daarvoor wordt momenteel uitgezet. Want het betekent wel iets voor alle partijen. Tot hoe ver ga je in de samenwerking? Hoeveel autonomie ben je bereid in te leveren als organisatie? Vragen die met respect voor elkaars positie en belangen beantwoord moeten worden.”

 

Krokodillenbek

Niets doen is geen optie, stelt Petra duidelijk. ,,We kijken recht in een krokodillenbek”, benadrukt ze. ,,Schaarste op de arbeidsmarkt in de zorg, toenemende vraag en stijgende zorgkosten. Als we dat niet aanpakken, kunnen inwoners niet meer rekenen op duurzame, betaalbare en toegankelijke goede zorg. Daar zijn alle partners het mee eens. En zeker als zorgverzekeraar mogen we dat niet laten gebeuren. We gaan als regio dan ook aan de slag met het aanscherpen van de regiovisie en vanuit Salland Zorgverzekeraar hebben we hiervoor twee programmamanagers aangesteld: Jacqueline Poortvliet en Sabine de Roos. Zij gaan vanuit hun specialismen WLZ en ZVW meedenken in het proces en pakken dit samen met Geeske van Asperen, programmamanager Salland United op.”

 

Digitalisering speerpunt

Een belangrijk speerpunt in de aangescherpte regionale samenwerking moet volgens Petra de digitalisering zijn. Digitalisering kan, naast de inzet van zorgprofessionals, meerwaarde geven aan de zorg en de schaarste opvangen, is de overtuiging van Petra. ,,Dit vraagt wel om een andere mindset bij zorgprofessionals en soms ook bij patiënten”, denkt ze. ,,Maar ik ben ervan overtuigd dat inzet van digitale tools, naast de ‘warme’ zorg die de professionals verlenen, de nodige voordelen biedt. Patiënten kunnen bijvoorbeeld makkelijker beeldbellen met hun specialist op een moment dat het hen uitkomt. Een cliënt van Carinova zei treffend hierover: ‘Ik kan nu weer met mijn camper op stap. Ik hoef niet meer thuis te blijven in verband met de vaste afspraken met de wijkverpleging.’ En onderzoek heeft ook uitgewezen dat sommige mensen het juist fijner vinden om gebruik te maken van een doucherobot in plaats van gewassen te worden door een verzorgende of thuiszorgmedewerker.” 

,,Digitalisering versterkt ook de woonzorgvisie voor ouderen”, betoogt ze verder. ,,Ouderen die langer zelfstandig thuis wonen, kunnen baat hebben bij domotica en zorgtechnologie. Maar ook telemonitoring kan een verschil voor deze groep maken. Daarnaast is het in de digitale samenwerking ook belangrijk om intensief aan de slag te gaan met het op een verantwoorde manier uitwisselen van patiëntgegevens en het inzetten van big data om trends te ontdekken waarop we tijdig in kunnen spelen.”

 

Zorgregiovisie

Er is veel werk te doen, maar Petra ziet het zonnig in. ,,Ik kijk met plezier naar de regio”, laat ze weten. ,,Er zit veel positieve energie bij alle partners. Daarom heb ik er vertrouwen in dat we kunnen versnellen op sommige onderdelen. Streven is dat we medio 2023 een aangescherpte visie hebben liggen. Ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen!”