Jaarcijfers Eno 2021 vastgesteld: 17 miljoen euro premieteruggave


Op 31 maart 2022 stelde de Ledenraad van Eno de jaarcijfers van 2021 vast. Eno sluit 2021 af met een negatief resultaat van 1,2 miljoen euro (in 2020: 2,6 miljoen euro positief). Dit lagere resultaat is voor een belangrijk deel het gevolg van de premieteruggave van 17 miljoen euro aan de verzekerden.

Coƶperatie Eno sluit 2021 af met een eigen vermogen van 110,5 miljoen euro. Dit is 1,2 miljoen lager dan eind 2020 door de premie teruggave 2022 die wij verplicht administratief verwerken in de jaarcijfers 2021. Het resultaat 2021 zonder de premieteruggave 2022 viel hoger uit door hogere premie- en beleggingsopbrengst en verminderde zorgkosten op de reguliere zorg en lagere beheerskosten. Daarnaast waren er tegenvallers uit een lager vereveningsresultaat en coronakosten. Vanwege de premieteruggave is het resultaat 2021 3,8 miljoen euro lager dan in 2020.

Eno heeft het positieve resultaat 2021 ingezet om de premie voor zowel de basispremie als de aanvullende verzekeringen zo laag mogelijk te houden. We hebben de premie voor het label Salland Zorgverzekeringen zelfs kunnen verlagen. In totaal geeft Eno 17 miljoen euro aan resultaat en reserves terug aan de verzekerden in 2022.