Go Ahead Eagles en Salland Zorgverzekeringen partners in care voor gezonde regio

Go Ahead Eagles en Salland Zorgverzekeringen slaan de handen ineen om samen gezondheid en welzijn in de regio te stimuleren. Met diepgewortelde roots in de regio en de gedeelde grote betrokkenheid bij de gemeenschap hebben beide organisaties hoge verwachtingen van de samenwerking.   

“We merken dat Go Ahead Eagles meer en meer een wezenlijk onderdeel van de maatschappij vormt”, vertelt Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles. “Bewust zijn we dan ook op zoek gegaan naar een sociaal-maatschappelijke partner die past bij onze ambities op dit vlak. We zijn blij dat we met Salland Zorgverzekeringen die partner gevonden hebben, aangezien zorg ons allemaal aangaat.” 
“In de regio zijn grote uitdagingen op het gebied van gezondheid”, weet Petra Teunis, voorzitter directieteam Salland Zorgverzekeraar. “Daar ligt een flinke opgave voor ons. In Go Ahead Eagles hebben we een partner in care gevonden die ook midden in de gemeenschap staat, hoge ambities heeft en van aanpakken weet, iets dat ook bij onze mentaliteit past. De samenwerking met Go Ahead Eagles maakt het voor ons makkelijker om nieuwe gezondheidsinitiatieven dichtbij supporters en verzekerden te brengen. En natuurlijk is onze samenwerking goed voor de zichtbaarheid van Salland Zorgverzekeringen.”

Gelijke kansen op gezondheid

Recent onderzoek wijst uit dat in Deventer en omliggende gebieden ongeveer de helft van de jongvolwassenen mentale klachten ervaart. Ook valt op dat het aantal inwoners met overmatig alcoholgebruik en overgewicht hoger ligt en sneller stijgt dan in andere regio’s. De gezondheidsverschillen en -achterstanden, soms zelfs op wijkniveau, zijn groot. Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben doorgaans een kortere levensverwachting. Die kan tot wel acht jaar minder zijn dan die van mensen met een hogere sociaaleconomische status.  
“Samen met Salland Zorgverzekeringen gaan we ons onder meer inzetten op het gebied van lichamelijke en mentale gezondheid”, geeft Jan Willem van Dop aan. “Dit hebben we in het verleden bijvoorbeeld al eens gedaan met het project Fit Like an Eagle. Ook in de toekomst willen we kijken naar mogelijkheden om nieuwe sociaal-maatschappelijke projecten te ontwikkelen. We zijn verder met elkaar in gesprek over initiatieven op het vlak van mentale gezondheid. Op korte termijn starten we met het gezondheidsinitiatief ‘Op de bank met…’, waarbij we mentale problematiek bespreekbaar willen maken.” 

“Vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt is dit een mooie stap voor de club”, zegt Sanne de Zeeuw, die bij Go Ahead Eagles verantwoordelijk is voor MVO. “We proberen met onze projecten alle lagen van de samenleving te bedienen. Samen met Salland Zorgverzekeringen willen we in de regio verschil maken op het gebied van lichamelijke en mentale gezondheid. Iedereen moet welkom zijn en zich onderdeel voelen van de club.” 

“Iedereen verdient dezelfde kansen op een goede gezondheid en kwaliteit van leven”, benadrukt Petra Teunis. “Dat vraagt om een vernieuwende aanpak om verschillen te verkleinen en juist in die aanpak vinden we elkaar. We kijken uit naar een mooie samenwerking.”

Over Go Ahead Eagles en Salland Zorgverzekeringen

Go Ahead Eagles is opgericht in 1902. De club heeft een sterke band met de regio en haar inwoners. Het stadion, De Adelaarshorst, is een belangrijk onderdeel van de lokale gemeenschap. Salland Zorgverzekeringen, onderdeel van Salland Zorgverzekeraar, heeft ook diepe wortels in de regio.
Salland Zorgverzekeraar, in de volksmond bekend als ‘Salland’, is al meer dan 160 jaar gevestigd in Deventer en heeft een sterke band met de lokale gemeenschap. Niet alleen als zorgverzekeraar, maar ook door de grote betrokkenheid en veelal als aanvoerder van sociale en gezondheidsprojecten in Deventer en omliggende gebieden. De gedeelde visie op gezond leven en zorg voor elkaar én de sterke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap vormen de basis voor een veelbelovende start van het maatschappelijke partnership tussen Go Ahead Eagles en Salland Zorgverzekeringen.

Meer informatie Salland Zorgverzekeringen

Salland Zorgverzekeringen 

Salland en Go Ahead Eagles maatschappelijk partner