Informatie over paramedische herstelzorg

Per 18 juli 2020 is er een voorwaardelijke toelating tot de basisverzekering van de paramedische herstelzorg voor COVID-19. Voor de paramedische beroepsgroepen fysiotherapie, oefentherapie, diƫtetiek, ergotherapie en logopedie betekent dit dat er vanaf 18 juli veranderingen zijn doorgevoerd om COVID-19 gerelateerde zorg te kunnen declareren. Vanaf deze datum gelden onderstaande voorwaarden en declaratieregels.

Veelgestelde vragen

Paramedische herstelzorg

 Wat zijn de voorwaarden voor de voorwaardelijk paramedische herstelzorg?   

De indicatie voor de voorwaardelijk toegelaten paramedische herstelzorg wordt bij patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis of instelling voor medisch specialistische of geriatrisch revalidatiezorg, gesteld door de (behandelend) medisch specialist. Bij patiënten die in de eigen woonomgeving COVID-19 hebben doorgemaakt, wordt de indicatie gesteld door de huisarts. Deze herstelzorg is multidisciplinair van aard en wordt uitgevoerd onder regie van de huisarts. Indien er een verwijzing wordt uitgeschreven met: “gaarne behandeling van ernstige klachten en beperkingen na COVID-19” gelden de volgende voorwaarden:

 • Aan het begin van de behandeling moet de zorgverlener de patiënt informeren over deelname aan onderzoek en instemming vragen met gebruik van de behandelgegevens uit EPD voor onderzoek, en hierover een aantekening maken in het EPD.
 • Dit onderzoek kan alleen plaatsvinden wanneer de zorgverlener de indicatoren uit standpunten/richtlijnen/handreikingen toepast en bereid is om de gegevensverzameling te doen en zich bereid heeft verklaard deze te delen.
 • Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op deze aanspraak. De eerste behandeling moet plaatsvinden binnen 1 maand na verwijzing. Voor het moment van verwijzen geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.
 • De huisarts evalueert na circa 3 maanden of de behandeldoelen zijn bereikt en of voorzetten van de zorg zinvol is. Hij of zij doet dit op basis van schriftelijke rapportages en eventueel contact met de patiënt of zorgverleners.

Meer informatie is te vinden op de website van het Zorginstituut.

Patiënt gestart vóór 1 november?

Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Sommige patiënten zijn na 18 juli 2020 zonder verwijzing met paramedische herstelzorg gestart. Het is aan de huisarts of medisch specialist om te beoordelen of deze patiënten recht hadden op deze vorm van zorg.

 Welke vergoeding is er van paramedische herstelzorg?   

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt.

Maximaal aantal behandelingen 1e behandelperiode van 6 maanden

 • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Logopedie: is de reguliere aanspraak van toepassing

Maximaal aantal behandelingen eventuele 2e behandelperiode van 6 maanden

Zes maanden na start van de behandeling kan indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden. In deze 2e behandeltermijn geldt opnieuw een maximale behandelomvang per zorgvorm:

 • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Logopedie: is de reguliere aanspraak van toepassing

Indien de aanspraak eindigt per 1 augustus 2021 komen de bovengenoemde termijnen te vervallen en vindt er voor behandelingen daarna geen vergoeding meer plaats.

 Hoe declareer je paramedische herstelzorg?   

Per zorgsoort zijn hier declaratieregels voor vastgesteld.

Fysiotherapie en oefentherapie

Voor het declareren van Covid-19 herstelzorg zijn 2 nieuwe CSI codes beschikbaar.
De CSI codes dienen gebruikt te worden in combinatie met een bestaande prestatiecode én met diagnosecode 9363. Andere combinaties zullen afgewezen worden. Ook moet de AGB-code van de verwijzer worden ingevuld.

 • Gebruik CSI code 020 voor alle declaraties in de eerste 6 maanden van het revalidatietraject.
 • Gebruik CSI code 021 voor alle declaraties in de tweede 6 maanden van het revalidatietraject.
 • Voor fysiotherapie en oefentherapie declaraties vanuit de ziekenhuizen gelden dezelfde voorwaarden als in de eerste lijn dus via declareren via CSI 020 en 021.

Ergotherapie en Diëtetiek

Voor het declareren van Ergotherapie en Diëtiek zijn er aparte Covid Herstelzorg prestaties aangemaakt die recht geven op de twee behandeltermijnen onder de gestelde voorwaarde. Zie onderstaand overzicht van prestatiecoderingen:

Eerste periode van 6 maanden Diëtetiek

6107 Individuele zitting reguliere diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
6108 Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis Covid 19 Herstelzorg
6109 Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek in een instelling Covid 19 Herstelzorg
6110 Telefonische zitting diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
6111 Individueel dieetvoorschrift Covid 19 Herstelzorg
6112 Meekijkconsult diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
6113 Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing Covid 19 Herstelzorg
6114 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van twee personen Covid 19 Herstelzorg
6115 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van drie personen Covid 19 Herstelzorg
6116 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vier personen Covid 19 Herstelzorg
6117 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg

Tweede periode van 6 maanden Diëtetiek

6118 Individuele zitting reguliere diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
6119 Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis Covid 19 Herstelzorg
6120 Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek in een instelling Covid 19 Herstelzorg
6121 Telefonische zitting diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
6122 Individueel dieetvoorschrift Covid 19 Herstelzorg
6123 Meekijkconsult diëtetiek Covid 19 Herstelzorg
6124 Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing Covid 19 Herstelzorg
6125 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van twee personen Covid 19 Herstelzorg
6126 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van drie personen Covid 19 Herstelzorg
6127 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vier personen Covid 19 Herstelzorg
6128 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg

Eerste periode van 6 maanden Ergotherapie

5020 Individuele zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5021 Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis Covid 19 Herstelzorg
5022 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing Covid 19 Herstelzorg
5023 Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek Covid 19 Herstelzorg
5024 Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling Covid 19 Herstelzorg
5025 Individuele zitting kinderergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5026 Individuele zitting handergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5027 Telefonische zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5028 Instructie/overleg ouders/ verzorgers van de patiënt bij ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5029 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen Covid 19 Herstelzorg
5030 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen Covid 19 Herstelzorg
5031 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen Covid 19 Herstelzorg
5032 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg
5033 Toeslag voor behandeling ergotherapie op de werkplek (eenmalig) Covid 19 Herstelzorg

Tweede periode van 6 maanden Ergotherapie

5034 Individuele zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5035 Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis Covid 19 Herstelzorg
5036 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing Covid 19 Herstelzorg
5037 Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek Covid 19 Herstelzorg
5038 Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling Covid 19 Herstelzorg
5039 Individuele zitting kinderergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5040 Individuele zitting handergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5041 Telefonische zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5042 Instructie/overleg ouders/ verzorgers van de patiënt bij ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5043 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen Covid 19 Herstelzorg
5044 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen Covid 19 Herstelzorg
5045 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen Covid 19 Herstelzorg
5046 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen Covid19 Herstelzorg
5047 Toeslag voor behandeling ergotherapie op de werkplek (eenmalig) Covid 19 Herstelzorg

 Wat zijn de prestatiecodes voor ziekenhuizen die eerstelijns (poliklinische) paramedische zorg declareren via de ziekenhuisstandaard?   

Ten behoeve van eerstelijns Covid-herstelzorg die geleverd wordt in het ziekenhuis en die gedeclareerd wordt via de ziekenhuis-declaratiestandaard, zijn er aparte Covid zorgprestaties ziekenhuis aangemaakt waarop de ergotherapie en diëtetiek kunnen declareren. De reden hiervoor is dat zorgprestaties in de ziekenhuizen afwijken van de zorgprestaties in de eerste lijn. De overige declaratievoorschriften gelden voor zowel de ziekenhuisstandaard als de paramedische standaard.

Prestaties Ergotherapie eerste periode van 6 maanden

65079 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
65080 Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
65081 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
65082 Individuele zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
65083 Individuele zitting handergotherapie - COVID-19 herstelzorg
65084 Individuele zitting kinderergotherapie - COVID-19 herstelzorg
65085 Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
65086 Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
65087 Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
65088 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) – COVID-19 herstelzorg
65089 Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
65090 Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
65091 Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg
65092 Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag – COVID-19 herstelzorg

Prestaties Diëtetiek eerste periode van 6 maanden

65093 Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg
65094 Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg
65095 Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg
65096 Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg
65097 Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg
65098 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg
65099 Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg
65100 Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg

Prestaties Ergotherapie tweede periode van 6 maanden

65101 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65102 Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65103 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65104 Individuele zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65105 Individuele zitting handergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg
65106 Individuele zitting kinderergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg
65107 Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) – verlengde COVID-19 herstelzorg
65108 Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65109 Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65110 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) – verlengde COVID-19 herstelzorg
65111 Telefonische zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65112 Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65113 Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg
65114 Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag – verlengde COVID-19 herstelzorg

Prestaties Diëtetiek tweede periode van 6 maanden

65115 Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65116 Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65117 Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65118 Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65119 Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg
65120 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) –verlengde COVID-19 herstelzorg
65121 Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg
65122 Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag –verlengde COVID-19 herstelzorg

Logopedie

Voor logopedie is er een nieuwe diagnosecode voor COVID-19 toegevoegd. Deze is 9500. Deze is geschikt voor zowel de eerste of tweede periode van de behandelingen.     
 Hoe te declareren als niet aan de voorwaarden kan worden voldaan?   
Dan zijn de kosten voor rekening van de patiënt.