Geboortezorg

Op deze pagina vindt u nieuws, het zorginkoopbeleid Geboortezorg, contractinformatie, belangrijke formulieren en documenten en relevante veelgestelde vragen.

Salland Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid

Met ons zorginkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen.

Inkoopbeleid Geboortezorg 2024 (PDF)
Inkoopbeleid Geboortezorg 2023 (PDF)

 

Contractinformatie

Hieronder vindt u onze overeenkomsten met betrekking tot Geboortezorg en onze algemene inkoopvoorwaarden:

Bent u geïnteresseerd in een contract met Salland Zorgverzekeraar? Of heeft u een contract met ons, maar wilt u dit wijzigen of heeft u hier een vraag over? Neemt u dan contact met ons op.

Ondervindt u problemen met Salland Zorgverzekeraar rondom uw zorgcontract? Bespreek die dan bij voorkeur rechtstreeks met uw contactpersoon bij Salland, om zo tot een oplossing te komen. U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.

Formulieren en documenten

Landelijk indicatieprotocol kraamzorg (PDF)

Veelgestelde vragen

Integrale geboortzorg

Wanneer kom je in aanmerking voor een overeenkomst Integrale geboortezorg?
De voorwaarden die hiervoor gelden staan beschreven in het inkoopbeleid (PDF)
Wat is de procedure voor het aanvragen van een overeenkomst voor Integrale geboortezorg?

Samenwerkingen met IGO’s kenmerkt zich door maatwerkafspraken en verloopt niet via het VECOZO-inkoopportaal. Om hiertoe te komen, wordt gestart met het indienen van een offerte door de IGO. Vervolgens vindt een onderhandeling plaats met Salland Zorgverzekeraar in september en oktober. Een gesloten overeenkomst tussen een IGO en de preferente verzekeraar is leidend voor een definitieve totstandkoming van een overeenkomst met Salland Zorgverzekeraar.

Salland Zorgverzekeraar vindt het van belang dat de preferente zorgverzekeraar en de IGO in een regio allereerst samen tot afspraken komen. Wij hebben de intentie om voor de afspraken over de inhoud van de zorgverlening aan te sluiten bij de afspraken die de IGO maakt met de preferente zorgverzekeraar. Uiteraard hanteren we eigen eisen ten aanzien van de administratieve verwerking van de afspraken en het declaratieproces. Als er op 1 maart 2023 geen contract is met de preferente verzekeraar, dan trekt Salland Zorgverzekeraar zich terug uit de onderhandeling voor dat jaar.

Verdere informatie hierover vindt u in het zorginkoopbeleid (PDF).

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?
U kunt per e-mail contact opnemen via declaratie@salland.nl. Of bellen naar (0570) 68 74 46.

Veelgestelde vragen

Kraamzorg

Kan ik partusassistentie die ik heb verleend in een ziekenhuis of geboortecentrum declareren?
Nee, dit kan niet. Indien de partusassistentie plaatsvindt in een ziekenhuis of geboortecentrum, dan declareert het ziekenhuis of het geboortecentrum deze kosten.
Wat betekent het als ik geen overeenkomst sluit met Salland Zorgverzekeraar? 
Als u geen overeenkomst met Salland Zorgverzekeraar sluit, krijgen onze verzekerden een vergoeding volgens hun polisvoorwaarden. Geen overeenkomst betekent dat u de rekening bij de klant indient. De verzekerde betaalt deze aan u en dient de rekening in bij Salland Zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polis van de verzekerde wordt de zorg dan aan de verzekerde vergoed volgens de vergoedingenlijst voor niet-gecontracteerde zorg.
Er is een tekort aan kraamverzorgenden in de regio waar ik zorg verleen. Hoe wil Salland Zorgverzekeraar dat de zorg ingezet wordt? 
Wij verzoeken u om in geval van schaarste de beschikbare kraamzorguren zoveel mogelijk te verdelen over al onze verzekerden, zodat er geen cliënten zonder zorg komen te zitten. In zo’n geval gaat de zorglevering aan kraamvrouwen vóór het leveren van het totaal aan geïndiceerde uren.
Welke minimale kwaliteitseisen worden er gesteld voor een overeenkomst Kraamzorg?
Deze staan beschreven in het inkoopbeleid (PDF).

Veelgestelde vragen

Verloskunde

Wat zijn de minimale kwaliteitseisen voor een overeenkomst Verloskunde of Prenatale screening?
Deze staan beschreven in het inkoopbeleid (PDF).
Kan ik in aanmerking komen voor een ‘max-max’-tarief Verloskunde?
Voor het maken van afspraken met betrekking tot het ontwikkelen van innovatief zorgaanbod richten wij ons primair op de regio Midden-IJssel. Met de IGO in de regio Midden-IJssel maken wij binnen de overeenkomst voor integrale geboortezorg specifieke kwaliteitsafspraken en bieden wij de mogelijkheid om aanvullende afspraken te maken over innovatieve projecten die onder meer de kwaliteit van zorg verbeteren. Voor aanbieders van monodisciplinaire verloskunde is het daarom per 2022 binnen de overeenkomst Verloskunde niet mogelijk om voor het ontwikkelen van innovatief zorgaanbod afspraken te maken en in aanmerking te komen voor een ‘max-max’-tarief.
Vanwege de verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid van de tweede lijn, hebben wij een overeenkomst met andere tarieven bij onze preferente zorgverzekeraar. Kan ik met jullie ook een speciale overeenkomst aangaan? En moet ik daar iets voor aanleveren?
Voor de toeslag voor verminderde bereikbaarheid en beschikbaarheid vinden we het belangrijk dat u in de regio met de overige zorgaanbieders in de keten geboortezorg op zoek gaat naar structurele oplossingen om eerstelijns bevallingen zonder meerkosten beschikbaar te stellen. De extra financiële middelen die de toeslag biedt, kunnen daar mede voor gebruikt worden. Wij zien de toeslag daarom in principe als een toeslag die van tijdelijke aard is en zullen deze daarom in principe voor een bepaalde periode hanteren.

U kunt hiertoe een aanvraag indienen via contractbeheer. Stuurt u bij de aanvraag een kopie mee van de afspraken die u heeft gemaakt met de preferente zorgverzekeraar. Na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling.
Waarom wordt er een aparte overeenkomst voor echo’s in het kader van prenatale screening gehanteerd en is dit niet opgenomen in de overeenkomst verloskunde?
Wij hanteren hiervoor een losse overeenkomst, omdat niet alle verloskunde praktijken prenatale screening aanbieden en omdat hiervoor aanvullende eisen gelden vanuit de Wet bevolkingsonderzoek.
Ik wil een overeenkomst prenatale screening aanvragen. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
U moet beschikken over een overeenkomst met een Regionaal Centrum voor Prenatale screening. Dit moet voor ons te toetsen zijn in de daarvoor ingerichte database Peridos. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte registratie, inclusief de juiste praktijk AGB-code, in deze database.

Meer uitgebreid kunt u de voorwaarden hiervoor vinden in ons inkoopbeleid (PDF).
Kan ik buiten de contracteerperiode nog een overeenkomst aanvragen?
Als startende praktijk is dat mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen via ons contactformulier.