Zorgtransformatie

Salland Zorgverzekeraar stimuleert verandering in de zorg om zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.  In 2022 ondertekende Salland Zorgverzekeraar het landelijk Integraal Zorgakkoord (IZA) . Doel is goede passende zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen in Midden-IJssel.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Salland Zorgverzekeraar stimuleert verandering in de zorg om zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.  In 2022 ondertekende Salland Zorgverzekeraar het landelijk Integraal Zorgakkoord (IZA) . Doel is goede passende zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen in Midden-IJssel.

Salland Zorgverzekeraar, gemeenten, Salland United en zorg- en welzijnsorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de zorgtransformatie in de regio te versnellen. Doel is goede passende zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen in Midden-IJssel.

Regioplan en regiobeeld

In 2023 zijn beiden gepubliceerd:

  • Regiobeeld: Zorgbehoefte van de bevolking en de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning in Midden-IJssel.
  • Regioplan: Overzicht van wat Salland Zorgverzekeraar, gemeenten, Salland United, zorg- en welzijnsorganisaties in Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst gezamenlijk gaan realiseren om de grootste regionale uitdagingen in de gezondheid en zorg in de regio beet te pakken.

In 2024 levert Salland Zorgverzekeraar een proactieve bijdrage aan de gezondheid en zorg in de regio bij de uitvoering en implementatie van het regioplan. Dit doen we onder meer via het regionale samenwerkingsverband Salland United.

 

Dien een zorgtransformatieplan in 

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over hoe we samen met zorgaanbieders, patiëntorganisaties en gemeenten plannen kunnen ontwikkelen voor impactvolle transformaties in de zorg. Deze transformatieplannen moeten in ieder geval een impactvolle bijdrage leveren om duurzame verandering in het zorgveld om de juiste zorg op de juiste plek écht te realiseren. Het gaat hierbij om het verschuiven, vervangen en voorkomen van zorg waarbij de acties veelal gericht zijn op de hele keten inclusief het sociaal domein.

Plan indienen & beoordelingsproces

De IZA-partijen hebben samen afspraken gemaakt waar een transformatieplan aan moet voldoen. Alle plannen zullen op basis van dezelfde criteria worden beoordeeld.

  1. Dien de snelle toets en onderbouwing in via het landelijk indieningsportaal Mijn Transformatieplannen
  2. Beoordeling snelle toets.
  3. Werk na een positieve beoordeling het transformatieplan uit met alle betrokken partijen.
  4. Dien het transformatieplan en onderbouwing in via het landelijk indieningsportaal Mijn transformatieplannen.
  5. Beoordeling transformatieplan en onderbouwing.
  6. Start implementatie van het transformatieplan (inclusief monitoring).

Let op: plannen worden alleen beoordeeld wanneer alle partijen op wie dit impact heeft hierbij zijn betrokken en er gezamenlijk commitment is. Nog beter is het wanneer de plannen zijn besproken binnen het netwerk van Salland United. 

Salland Zorgverzekeraar beoordeelt de zorgtransformatieplannen voor de regio Midden-IJssel.

Meer informatie

Meer informatie zoals het beoordelingskader met de criteria, indieningsformats en veel gestelde vragen zijn te vinden op De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Vragen over zorgtransformatie? Mail naar zorgtransformatie@salland.nl.

Denk en werk mee

Salland Zorgverzekeraar vindt het belangrijk dat inwoners, patiënten en cliënten meedenken en meewerken aan het vormgeven benodigde zorgtransformatie. In 2024 werken we samen met Zorgbelang, de gemeenten en Salland United in de regio om het patiënt- en burgerinitiatief verder uit te  werken en te implementeren. Onder regio van ministerie van VWS worden participatiehubs ingericht. Interesse om mee te denken en werken bij de zorgtransformatie in de regio? Meld u aan via Barbara Olthof van Zorgbelang: b.olthof@zorgbelang-overijssel.nl