Aanvraag thuiszorgtechnologie wijkverpleging

Thuiszorgtechnologie draagt bij aan doelmatige wijkverpleging en/of vervangt fysiek geleverde zorg door technologie. Thuistechnologie inzetten? Vul het formulier in (een formulier per technologie).
hero-formulier-312x250
formulier
Thuiszorgtechnologie draagt bij aan doelmatige wijkverpleging en/of vervangt fysiek geleverde zorg door technologie. Thuistechnologie inzetten? Vul het formulier in (een formulier per technologie).
U kunt onderstaand formulier invullen en verzenden. Een andere optie is om het formulier hier te downloaden, in te vullen en per e-mail te versturen naar zorginkoop.venv@salland.nl.

Aanvraagformulier Thuiszorgtechnologie wijkverpleging

Zorgaanbieder

Thuiszorgtechnologie wijkverpleging

Wordt er gebruik gemaakt van de SET-regeling?

Doelgroep(en)

Thuiszorgtechnologie is mogelijk voor deze doelgroepen:

1032: Kortdurende ziekenhuis (na)zorg en verpleegkundige-MTH zorg (op verzoek van huisarts/specialist)

1033: Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, korter dan 3 maanden

1034: Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (somatisch)

1035: Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (psychogeriatrisch/psychiatrisch)

1036: Preventie aan kwetsbare ouderen die nog geen zorgvraag hebben

1037: Zorg aan terminale cliënten (palliatief terminale zorg)

1038: Medische kindzorg

Financiën

Levert de inzet van de technologie minder uren - fysiek geleverde zorg - per cliënt per maand op?
Levert de inzet van de technologie een hogere arbeidsproductiviteit op?
Levert de inzet van de technologie een korter zorgtraject op?