Aanvraag machtiging Esketamine neusspray (Spravato)

Vul het formulier in.
hero-formulier-312x250
formulier
Vul het formulier in.

Machtigingsformulier | Aanvraag Esketamine neusspray (Spravato)

Zorgaanbieder en behandelaar

Voor deze aanvraag dienen zorgaanbieder en behandelaar dienen te voldoen aan de NVVP-criteria: https://www.nvvp.net/cms/streambin.aspx?documentid=89222

Verzekerde

Welke behandelstappen zijn doorlopen?

Stap 1: Verzekerde is minimaal vier weken behandeld met:
Stap 2: Verzekerde is vervolgens minimaal vier weken behandeld met:
Stap 3: Verzekerde is minimaal vier weken behandeld door toevoeging van:
Was er sprake van non-respons tijdens behandeling met medicatie?
Is dit een verlenging van de behandeling met Esketamine neusspray?