Ledenraad Salland Zorgverzekeraar

Wij horen graag van onze verzekerden wat zij belangrijk vinden en daarvoor is onze ledenraad onmisbaar. De ledenraad praat rechtstreeks met het bestuur van Salland Zorgverzekeraar denkt mee over uiteenlopende onderwerpen.

 

"De inspraak van verzekerden krijg op een mooie manier steeds meer vorm. Haakt u aan, net als ik?"

Jeanine van Marle, lid sinds 2014
Lid ledenraad Jeanine van Marle

Waarom lid worden van de ledenraad?

Als lid van onze ledenraad krijgt u een kijkje in de zorgverzekeringswereld. Er komt veel kijken bij het organiseren van de zorg en om deze toegankelijk en betaalbaar te houden in de toekomst.

De ledenraad ontvangt (strategische) informatie over wat er speelt binnen Salland Zorgverzekeraar. Zo delen wij nieuws over productontwikkelingen en onze toekomstplannen. De ledenraad denkt en kijkt met ons mee. U houdt ons dus scherp!

Taken van de ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van Salland Zorgverzekeringen en heeft een aantal formele bevoegdheden, zoals het:

  • goedkeuren van de meerjarenstrategie;
  • het vaststellen van het jaarverslag van de coƶperatie;
  • het instemmen met een wijziging van de statuten;
  • adviesrecht op het jaarlijkse zorginkoopbeleid en;
  • inspraak op het klantcommunicatiebeleid.

De ledenraad komt ongeveer vier keer per jaar samen voor een formeel overleg. Die overleggen vinden meestal plaats op het kantoor van Salland Zorgverzekeraar in Deventer en zijn samen met het bestuur en commissarissen.

Aansluitend aan deze overleggen heeft de ledenraad altijd een voorvergadering om samen zaken voor te bereiden en voor te bespreken. Daarnaast komt de ledenraad ook af en toe informeel samen en werken ze met commissies die periodiek met elkaar overleggen. U ontvangt een passende vergoeding per deelgenomen vergadering.

Benieuwd wat de ledenraad in afgelopen jaar allemaal gedaan en bereikt heeft? Bekijk dan het jaarverslag.

"We dachten actief mee over de opzet van de inspraakregeling voor verzekerden."

Gerda Dutij, lid sinds 2014
Lid ledenraad Gerda Dutij

Samenstelling van de ledenraad

De ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden die zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van alle verzekerden van Saland Zorgverzekeraar. Dit zijn de huidige leden van de Ledenraad van Salland Zorgverzekeraar. Wij zijn trots op onze enthousiaste ledenraad en horen graag van hen wat onze verzekerden belangrijk vinden.

Meer weten over de ledenraad? Neem dan contact op via communicatie@salland.nl.

"Ook in tijden waarin het moeilijk is om te blijven sporten en gezond te eten, zoekt Salland Zorgverzekeraar een gezonde stimulans voor thuis en op het werk, door middel van de samenwerking met Fitchannel.com."
Dicky Weltevreden - Lid sinds januari 2020

 

 

 

Lid ledenraad Dicky Weltevreden

Diny Vloedgraven

Lid ledenraad Diny Vloedgraven

Lid sinds januari 2019

Jorien Michailidis

Lid ledenraad Jorien Michailidis

Lid sinds januari 2013

Jan Baake 

Lid ledenraad Jan Baake

Lid sinds januari 2017

Bianca Bellert

Lid ledenraad Bianca Bellert

Lid sinds januari 2019

Gerard Boerkamp

Lid ledenraad Gerard Boerkamp

 Lid sinds januari 2017

Theo Terpstra

Lid ledenraad Theo Terpstra

Lid sinds januari 2020

Gerda Dutij

Lid ledenraad Gerda Dutij

Lid sinds december 2014

Else Giesen

Lid ledenraad Else Giesen

 Lid sinds januari 2020

Olaf Kleine

Lid ledenraad Olaf Kleine

Lid sinds januari 2019

Herman Koster

 Lid sinds januari 2016

Rene Kral

Lid ledenraad Rene Kral

 Lid sinds december 2014

Jorn Bolman

Lid ledenraad Jorn Bolman

Lid sinds januari 2020

Metin Akca

Lid ledenraad Metin Akca

 Lid sinds januari 2020

Jeanine van Marle

Lid ledenraad Jeanine van Marle

 Lid sinds december 2014

Daniëlle Janssen

 Lid sinds juni 2022

Klaske Bakker

 Lid sinds juni 2022

Vacature

Vacature