Salland Zorgverzekeraar presenteert jaarverslag 2023:  Samenwerken aan een gezonde toekomst  

“Een zorgverzekering verzekert mij van goede zorg dichtbij zonder risico op hoge kosten, tegen een betaalbare premie. En met een snelle service en goede dienstverlening, zodat het mij zo min mogelijk tijd kost.” Dat is wat onze klanten van ons verwachten. Het lijkt zo simpel. En dat houden we dus ook graag zo voor onze klanten, nu en in de toekomst. Hoe we dit, en meer hebben gerealiseerd in 2023, lees je terug in het jaarverslag.  

Klanttevredenheid 8+ 

We hebben afgelopen jaar hard gewerkt, soms tegen de stroom in, maar altijd met onze doelen helder voor ogen: onze verzekerden verzekeren van goede zorg dichtbij, betaalbaar en toegankelijk. En dat zien we terug in een hoge klanttevredenheid: 8+ voor Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg. 

HollandZorg 15 jaar 

In 2023 bestond HollandZorg, onderdeel van Salland Zorgverzekeraar, 15 jaar. We realiseren ons dat we al die jaren arbeidsmigranten en expats van goede zorg verzekeren. Werkgevers melden verzekerden eenvoudig aan en af voor een zorgverzekering of ze nu twee dagen of vier maanden in Nederland werken.  

In 15 jaar tijd is er veel mooi werk en diepgaande kennis bijgekomen. Zo maken we internationale verzekerden in eigen taal wegwijs in het Nederlandse zorglandschap. We communiceren cultuursensitief om het voor onze verzekerden zo makkelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Verzekerden en hun werkgevers ontzorgen we met een uitgebreid pakket van diensten en een snelle service.  

We hebben scherp voor ogen wat er nodig is om bij te dragen aan de zelfredzaamheid en gezondheid van onze internationale verzekerden. En dus gingen we ook in 2023 regelmatig in gesprek met overheid en andere organisaties om te zorgen dat nieuwe plannen de komende jaren tot bloei komen.  

Trots zijn we om weer marktleider te zijn. Vooral omdat het ons een bevestiging is dat we van betekenis zijn voor een grote hoeveelheid mensen, die van groot belang zijn om de Nederlandse economie draaiende te houden.  

Duurzame samenwerkingen  

Om goede zorg dichtbij toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen staan we voor complexe grote uitdagingen. In 2023 brachten we in een regio binnen Gelderland en Overijssel in kaart wat de meest urgente uitdagingen zijn. Die gaan we niet uit de weg, maar pakken we pragmatisch beet samen met onder meer zorgaanbieders, gemeenten, inwoners, ministeries en Salland United.  

We investeerden in onze service, dienstverlening, in nieuwe zorginnovaties en initiatieven en in duurzame samenwerkingen. Het mooie van dit alles is dat we dit schouder aan schouder met vele partners in het zorglandschap doen. En dat maakt dat we met elkaar snel kunnen reageren op wat nu nodig is. Met gezond realisme en vastberadenheid kijken we naar de toekomst.  

Onderdeel van Salland Zorgverzekeraar zijn Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en Salland Zorgkantoor. 

Jaarverslagen

Elk jaar publiceert Salland Zorgverzekeraar haar jaarverslag. Naast de verplichting om financiële verantwoording af te leggen over onze resultaten, vinden wij het belangrijk om u te laten weten wat wij in brede zin doen en welke resultaten dat heeft opgeleverd.

Zoekt u oudere jaarverslagen? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel. Via deze website kunt u de digitale versies opvragen.

Jaarcijfers basisverzekering

Solvency & Financial Condition Report

Op 1 januari 2016 is Solvency II in werking getreden, een nieuw toezichtsraamwerk met daarin voorschriften over kwantitatieve kapitaaleisen, kwalitatieve eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering en voorschriften voor transparantie naar publiek en toezichthouder. Eén van de onderdelen betreft de jaarlijkse publicatie van Solvency II informatie via het rapport over de solvabiliteit en financiële positie (SFCR).

Het SFCR-rapport komt naast het al bestaande jaarverslag (ook een publieke rapportage). Deels overlappen deze twee documenten, waardoor bepaalde informatie uit dit rapport ook in het jaarverslag is terug te vinden.